Vieraiden kielten fonetiikka 1 (saksa) / AVA1044-3001

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
20.11.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
13.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00 €
Laajuus
2
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

  • fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
  • saksan kielen fonetiikka

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta
  • osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä
  • ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Opintojakson aikataulua

2.00 op, 53 h

Arvosteluasteikko: Hyväksytty - hylätty

Seuraa meitä somessa: