Vieraiden kielten fonetiikka (saksa) / AV00AF56-3001

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
9.4.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00€
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

- fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
- saksan kielen fonetiikka

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta (saksa), osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä ja ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: