Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö / AVA1011-3005

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
26.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
9.4.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Hän analysoi omia yrittäjävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin. Opintojakson keskeisiä aihealueita ovat:Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjyys ammattina, omakohtainen yrittäjyyden pohdintaYrityksen toimintaympäristö ja toimintaedellytykset, eri alojen yrittäjyysYrityksen toimintaprosessitKansantalouden keskeiset käsitteet ja kiertokulku, kansantalouden tilinpitoKysyntä, tarjonta ja kilpailumuodot, suhdannevaihtelut ja niiden vaikutus talouteen

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten yritys toimii ja osaa esitellä sekä kehittää yrityksen eri toimintoja, yritystoiminnan erilaisia perusprosesseja ja niiden ohjaamista. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä, tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä ymmärtää suhdannevaihteluiden vaikutukset talouspolitiikalle ja yritystoiminnalle.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta kaikille yrityksen toimintaedellytyksistä ja -ympäristöistä lisätietoa hakeville.

Opetusmenetelmät

Oppimateriaaliin, verkkotyöskentelyn ohjaukseen ja opiskelijan itsenäiseen tiedonhankintaan pohjautuvat itsenäiset tehtävät. Osa tehtävistä toteutetaan yhteisenä verkkotyöskentelynä ryhmätehtävien ja blogityöskentelyn avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot

Ei edellytä aihepiirin aiempia opintoja.

Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Seuraa meitä somessa: