Täydennystä osaamiseen
täydennyskoulutuksien avulla!

Tarjoamme sekä valmiita täydennyskoulutuskokonaisuuksia että yritys-/yhteisöasiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia kaikilta Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuri.

Kouluttajina toimivat ammattikorkeakoulun eri alojen erityisasiantuntijat tai muu asiantuntijaverkosto. Koulutuksissa käytetään opetusmenetelmiä, jotka tukevat monipuolista oppimista ja asioiden omaksumista siten, että ne voidaan välittömästi soveltaa käytäntöön. Täydennyskoulutuksia voi suorittaa myös joko kokonaan tai osittain internetin välityksellä.

Asiakkaamme kokevat täydennyskoulutukset erittäin tärkeäksi työn jatkuvan kehittymisen, ikääntymisen, työssä jaksamisen, motivaation ja hiljaisen tiedon siirtämisen kannalta. Täydennyskoulutukset lisäävät osallistujien työhyvinvointia, motivaatiota ja intoa työn tekemiseen. Koulutuksilla voidaan saavuttaa liiketoiminnan kasvua sekä lisätä tehokkuutta ja laatua.

 

Palvelulupauksemme

Tyytyväinen asiakas, joka pystyy soveltamaan oppimaansa välittömästi käytäntöön.

 

Koulutuskalenteri www.centria.fi/koulutuskalenteri

 

Paula Oja Centria TKI         Kirsi Vuotila Centria TKI
Paula Oja | Ylivieska
Koulutuspäällikkö
044 4492 721
paula.oja@centria.fi
  Kirsi Vuotila| Kokkola
Koulutuspäällikkö
040 6324341
kirsi.vuotila@centria.fi

   
Seuraa meitä somessa: