Työvoimakoulutukset

Järjestämme yhteistyössä TE-toimiston kanssa eri alojen työvoimakoulutuksia TE-toimiston asiakkaille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutukset ovat ELY-keskuksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.

Koulutukset ovat pääasiassa korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja. Niissä kehitetään ja laajennetaan omaa osaamista ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa.

Haku työvoimakoulutuksiin tapahtuu www.te-toimisto.fi –sivun kautta
Lisätietoa ajankohtaisista työvoimakoulutuksista www.centria.fi/koulutuskalenteri > työvoimakoulutus

Rekry-, täsmä- ja muutoskoulutus

Centria toteuttaa yritysten muuttuviin tilanteisiin tarkoitettuja rekry-, täsmä- ja muutoskoulutuksia.
Ne ovat ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemia, kilpailuttamia, hankkimia ja rahoittamia koulutuksia. Yrityksen maksuosuuteen (20-75%) vaikuttaa mm. yrityksen koko ja koulutusmuoto.

Rekrykoulutus on tarkoitettu uuden työvoiman palkkaamiseen silloin kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy. Täsmäkoulutuksessa päivitetään yrityksen työntekijöiden osaamista muutostilanteissa, soveltuu myös määräaikaisesti lomautetuille. Muutoskoulutus on suunnattu irtisanotuille uuden ammatin opiskeluun ja soveltuu myös toistaiseksi lomautetuille. Lisätietoa www.te-palvelut.fi

Tutustu rekrytoivan koulutuksen esitteeseen    Tutustu ruotsinkieliseen versioon

   


   
Seuraa meitä somessa: