Teollisuusprosessien tehostus digityökaluilla tuottaa säästöjä


Projektipäällikkö Janne Känsäkoski esittelemässä Centrian Chemplant-tutkimusympäristöä. Kuva: Riina Varila

Teollisuusyritysten haasteena on, ettei vähähiilisyyttä tunnisteta strategisen kilpailukyvyn lähteenä. Tämän taustalla on osaamisvaje, tarvittavien resurssien, kokeilujen ja käytännön kokemusten puute. Kuitenkin ekologisuus ja luonnon kestävyys ovat kansainvälisesti tärkeitä teemoja, jotka vaikuttavat enenevissä määrin niin yksilön ostopäätöksiin kuin yritysten väliseen toimintaankin. Teollisuudessa on tärkeää tunnistaa ekologisen toiminnan taloushyöty: materiaalin säästö ja käytön tehokkuus, prosessien tehostaminen ja yrityksen brändi ja maine. Nämä kaikki ovat rahallista hyötyä tuottavia liiketoiminnan osia. Energian ja ympäristön säästö tarkoittavat siis myös taloudellista säästöä ja jopa lisätuottoa.

Majakka-hankkeessa halutaan löytää ja tutkia sekä yhteen sovittaa innovatiivisia, digitalisaation vauhdittamia menetelmiä ja prosesseja, jotka tuottavat ekologisia ja taloudellisia säästöjä. Jo nyt digitaalista dataa, eli tietoa, on paljon, mutta sitä ei osata vielä hyödyntää riittävästi. Toisaalta digitaalisten menetelmien, kuten tekoälyn käyttömahdollisuuksia ei ole tutkittu tuotannon ohjauksessa kattavasti. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään esimerkiksi tekoälyn ja reunalaskennan ratkaisuilla. Tärkeää on löytää toimivat parit digitaalisten menetelmien ja prosessien välillä.

- Digitaaliset työkalut tulevat muuttamaan teollisuuden toimintaa: teollisuuden toimijat saavat uuden, proaktiivisen tietokanavan, jonka perusteella pystyvät tekemään oikeita ratkaisuja prosessien säädössä vähähiiliseen ja kustannustehokkaaseen suuntaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Känsäkoski digitalisaation potentiaalista teollisuudessa.

Digitaaliset, reaaliaikaiset ja ennustavat työkalut lisäävät myös teollisuuden turvallisuutta ja ennakoitavuutta, mikä on tärkeää esimerkiksi kunnossa- ja käynnissäpidon näkökulmasta. Turvallinen ja toimiva työympäristö lisää tietenkin myös jokaisen työntekijän työhyvinvointia.

Majakka-hanke on Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston toteuttama EAKR-hanke. Toteuttajat luovat koordinoidun, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetun sekä alueellisesti vaikuttavan digitalisaation osaamiskeskittymän Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2019 - 31.3.2022. Hankkeen budjetti on 630 000 €.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Janne Känsäkoski, p. 040 630 9890, janne.kansakoski@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: