Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta, jota tulee käyttää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamiseen ja tukemiseen sekä kotoutumista edistäviin toimiin. - Hienoa on ollut se, että Centria-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneineen onnistui saamaan Opetushallituksen hankerahoitusta 281 muun hakemuksen joukosta. Rahoitusta myönnettiin 73 eri hankkeelle, kehuu TKI-asiantuntija Marja-Liisa Hiironen. Hän palasi työskentelemään Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimiskokemuksiin -hankkeeseen (käytetään myöhemmin nimeä Osallisuudella ja yhteistyöllä -hanke) vuoden 2018 elokuussa oltuaan viisi vuotta kuntoutuksen johtotehtävissä sekä kansainvälisyyden projektihallinnossa.  Ennen viiden vuoden taukoa Hiironen ehti työskennellä Centriassa monessa eri tehtävässä: päätoimisena tuntiopettajana, lehtorina, sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä, projektipäällikkönä, kouluttajana sekä yksikönjohtajan varahenkilönä.

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin. Kuvio: Marja-Liisa Hiironen ja Marika Hautala

Syyskuussa 2018 alkanut Osallisuudella ja yhteistyöllä -hanke tukee maahanmuuttajia perusopetuksen päättövaiheesta ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun jälkeisiin jatko-opintoihin ja/tai työhön ohjaamisen. Sen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen tavoitellaan 450 maahanmuuttajaa. Välitöntä kohderyhmää ovat myös työnantajat ja opettajat, joita pyritään saamaan hanketoimiin vähintään 150 henkilöä. Hanke päättyy kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Centrian yhteistyökumppaneita Osallisuudella ja yhteistyöllä -hankkeessa ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan kaupunki sekä Pietarsaaren kaupunki. - Centria keskittyy hankkeen aikana erityisesti maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, opiskelijoiden sekä harjoittelu- ja työpaikkojen kohtaamiseen ja valmentamiseen. Hankesuunnitelmaa konkretisoidaan askelittain työelämän, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön palautteiden perusteella, kertoo Hiironen. Yhteistyökumppaneiden erityisvastuita ovat esimerkiksi maahanmuuttajien elinikäisen ohjauksen ja opetuksen suunnitelman laatiminen ja tähän liittyvän eri sektorirajat ylittävän yhteistyöverkoston toiminnan organisointi, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittäminen, maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen, draaman hyödyntäminen sekä muiden osallistavien menetelmien kehittäminen maahanmuuttajien ymmärretyksi tulemiseksi.

Maahanmuuttajien kotoutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä harjoittelu- ja työpaikkojen löytäminen ovat yhteiskuntapoliittisesti merkittävä asioita, joissa on tärkeää onnistua myös koulutusorganisaatioiden ja työnantajien kannalta. – Maahanmuuttajien tilanteen parantamisessa riittää haasteita niin Osallisuudella ja yhteistyöllä -hankkeelle kuten meille kaikille. Ilahduttavinta on ollut se, miten innostuneesti kaikki osapuolet ovat ottaneet hankkeen vastaan, sanoo Hiironen, joka erittäin mielellään kuulee lisää opiskelijoiden, työelämän ja opetushenkilöstön näkökulmia alueen maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyen.

Lisätiedot:
TKI-asiantuntija Marja-Liisa Hiironenp. 040 185 3817marja-liisa.hiironen@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: