Pelialan kehittäminen Centriassa jatkuu

Centrian Pelipaja jatkaa pelialan kehittämistä marraskuun alussa käynnistyneessä Next Level- Peli- ja lähi-ICT-alojen koulutuksen vaikuttavuuden kehittäminen -hankkeessa, jonka suurimpana tavoitteena on luoda peli- ja lähialoja koskevat osaamispolut toiselta asteelta korkea-asteelle. Tiettyjen ehtojen täyttyessä opiskelija voi siirtyä ammattikorkeakoulun informaatioteknologian koulutuksen toiselle vuosikurssille suoraan ilman pääsykokeita toiselta asteelta valmistuttuaan. Näin saadaan aikaan sujuvan siirtymisten malli, jolla tuetaan valmistumista ja työllistymistä peli- ja lähialoille. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittamaa hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja sen kehittämistyöhön osallistuu Centrian lisäksi myös Oulun ammattiopisto. Hanke jatkuu vuoden 2022 elokuuhun saakka.

Next Level -hankkeen avulla halutaan myös parantaa peli- ja lähialojen ammatillisen ja ammattikorkeakoulutasoisen opetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä osaamisen jakamista eri oppilaitosten välillä kehittämällä verkko-opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja erityisesti XR-teknologian alalla erilaisten hyöty- ja pelisovellusten koulutuksessa. Tavoitteena on koota osaamiskokonaisuus, jolla voi työllistyä kansainvälisiin peli- ja lähialojen työtehtäviin. Hankkeessa toteutetaan myös verkko- ja lähiopetuspainotteisia koulutuspilotteja. Varsinaista kohderyhmää ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat.

Kehittämistyö on alkanut kartoitusvaiheella, jossa koulutuslaitosten yhteistä verkko-opetusta peli- ja lähialojen opintoihin hiotaan ennen varsinaisten koulutuspilottien aloittamista. Oppiaineita tulevat olemaan analytiikkaperusteinen tuotesuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja tuotanto, teknologiset alustat ja työkalut, graafinen suunnittelu ja tuotanto, ohjelmistoprojektin hallinta sekä ohjelmistoliiketoiminta.

Next Level -hankkeen koulutuspilottien ohjaajina toimivat (kuvassa vas.) TKI-asiantuntija Sami Salo ja projektipäällikkö Ville Autio. Kuva: Anttoni Porri

Centrian Peliteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen (myöh. PeKeVa-hanke) mahdollistama pelipajaohjaus siirtyi elokuussa koronaepidemian myötä kokonaan verkkoon, mikä on ollut hyvää harjoitusta myös Next Level -hanketta varten. Etäpelipajasta oli kevään yhteishaussa kiinnostunut yhteensä 60 hakijaa, joista valittiin 34 uutta pelipajalaista. Elokuun puolessa välissä alkanut verkko-ohjaus on sujunut mallikkaasti myös hyvätasoisten opiskelijoiden ansiosta. Viimeisenä tulleen opiskelijaryhmän opinnot kuten kolmivuotinen PeKeVa-hankekin päättyvät vuoden 2021 toukokuussa.

Lisätiedot:
Ville Autio, projektipäällikkö,
 
ville.autio@centria.fi, p. 044 449 2626

   
Seuraa meitä somessa: