Monipuolisella yhteistyöllä uusia opintojaksoja Centria-ammattikorkeakoulun valikoimaan

Centrian kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotoutumista, työllistymistä ja opintoja edistettiin menestyksekkäästi OPH:n rahoittamassa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeessa, joka alkoi syksyllä 2018 ja päättyi 31.12.2020. Centrian lisäksi hankkeen muita osatoteuttajia olivat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kpedu), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Pietarsaaren kaupunki ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin maahan muuttaneiden opintojen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen sekä verkostojen kehittäminen yhteistyön keinoin. Samalla myös maahan muuttaneiden hyvinvointia ja osallisuutta edistettiin. Hankkeen välillistä kohderyhmää olivat oppilaitokset ja työnantajat, joiden kanssa tehtiin myös monipuolista yhteistyötä.

Uusia opintojaksoja

Centrian hanketoteutuksessa suunniteltiin ja toteutettiin useita kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuja opintojaksoja. Job seeking and employment in Finland -opintojakso toteutettiin aluksi yhdessä Kpedun osahanketoteutuksen kanssa Kokkolassa, jolloin puolet opiskelijoista olivat Kpedun maahanmuuttajaopiskelijoita. Näin ollen myös opetus tapahtui sekä englanniksi että suomeksi, mikä kehitti samalla molempien opiskelijaryhmien kielitaitoa oppituntien substanssin lisäksi. Opintojakso tarjoaa käytännönläheistä opetusta työelämästä ja työnhausta Suomessa, erityisesti paikallisten työmarkkinoiden näkökulmasta. Opintojaksoon kuuluvat olennaisesti vierailut paikallisilla työnantajilla, joissa verkostoidutaan ja oppituntien opit saavat vahvistusta käytännön työelämästä. Samalla myös paikalliset työnantajat oppivat kansainvälisiltä opiskelijoilta ja saavat tutustua näiden osaamiseen.

Finnish/Swedish Club –opintojaksoilla puolestaan tehtiin yhteistyötä erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Oppitunneilla vierailtiin useissa toimipisteissä ja tutustuttiin paikallisiin ihmisiin toiminnan kautta. Finnish/Swedish Club on opintojakso, jossa opitaan kieltä ja kulttuuria toiminnallisesti käytännön tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella. Opintojakso tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja kotoutumista sekä inspiroi kielen ja kulttuurin oppimiseen uudella kotipaikkakunnalla.

Kuva kevään 2019 Finnish Clubista, jolloin ryhmä vieraili paikallisella luomumaatilalla. Kuva: Teija Muuraiskangas

Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin Study with a native speaker! Tandem language learning –opintojakso, jossa kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat opettavat itsenäisesti toisilleen omaa kieltään ja kulttuuriaan sen mukaan, mitä kieltä ja kulttuuria haluavat oppia. Edellä mainitut opetusjaksot saavat hankkeen jälkeen jatkoa Centria-ammattikorkeakoulun kielten opetuksen valikoimassa. Hankkeen alussa pilotoitiin myös Opitaan yhdessä -opintojakso Nursing-opiskelijoille yhteistyössä Kokkolan SPR:n kanssa.

Työkaluja, tapahtumia sekä verkosto- ja vaikuttamistyötä

Hankkeessa pilotoitiin myös muita tapahtumia, toimintoja ja työkaluja. Yksi pilotoiduista toiminnoista oli suomea osaavan projektityöntekijä Diana Pinna Petrovan ideoima Finnish language tutor meetings -konsepti, jossa Centrian kansainväliset opiskelijat saivat vertaisopiskelijalta ohjausta ja tukea suomen kielen opintoihin sekä viikottaisen tapaamisen, jossa he saivat apua ajankohtaisiin suomen kieleen liittyviin pulmiin matalalla kynnyksellä oppituntien ulkopuolella. 

Projektityöntekijä Diana Pinna Petrova kertoo kansainvälisille opiskelijoille oman tarinansa Job seeking and employment in Finland –opintojaksolla. Kuva: Teija Muuraiskangas

Hankkeessa oli opetuksen ja ohjauksen lisäksi myös muunlaista toimintaa; yksittäisiä tapahtumia, sekä verkosto- ja vaikuttamistyötä. Centriassa järjestettiin esim. Valmet Automotive –yritysvierailu englanniksi ja suomeksi, johon kutsuttiin sekä Centrian ja Kpedun opiskelijoita.  Pietarsaaressa organisoitiin vastaavasti matalan kynnyksen minirekrytreffit kansainvälisten opiskelijoiden ja sellaisten paikallisten työnantajien välille, joilla oli sillä hetkellä ajankohtaista tarvetta lisärekrytoinnille. Lisäksi Centrian kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen, kielen oppimisen ja työllistymisen edistämistä varten perustettu hanke avusti paikallisia toimijoita ja tapahtumia löytämään vapaaehtoisia kansainvälisiä opiskelijoita: mm. SPR Kokkolan toimintaan, Nollapiste- ja Kipinä Kokkola –sekä Päivä johtajana -tapahtumaan. Hankkeessa järjestettiin myös Kokkolan Nuorkauppakamarin kanssa yleisölle avoin After work -tilaisuus, jonka teemana oli kansainvälisyyden hyödyntäminen Keski-Pohjanmaalla. Koronavirusepidemia peruutti osan suunnitelluista toiminnoista, mutta muutokset antoivat mahdollisuuksia uusiin kokeiluihin, kuten esimerkiksi etäopintojaksoihin ja etätilaisuuksiin. Epidemiatilanne sai myös aikaan uudenlaista ja väliaikaisesti hyvin runsastakin kysyntää opiskelijoiden ohjaukselle.

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hanke on ollut esillä monipuolisesti eri viestintäkanavissa ja myös mukana useissa eri verkostoissa. Hankkeessa kohderyhmän eli tavoitettujen maahan muuttaneiden neljänsadan tavoite lähes tuplattiin, sillä tavoitettujen yhteissumma kohosi jopa 770 henkilöön. Hankkeen aikana saatujen palautteiden ja henkilökunnan havaintojen perusteella huomattiin, että opiskelijoiden kiinnostus työllistyä Suomeen ja motivaatio opiskella paikallista kieltä selvästi lisääntyi hankkeen ja sen eri toimintojen myötä.

Lisätiedot:
Teija Muuraiskangasprojektipäällikkö,
 
teija.muuraiskangas@centria.fi, p040 185 3817

   
Seuraa meitä somessa: