Oulun Satamassa parannetaan tilannekuvaa 5G-verkon ja sensorointien avulla

5G VIIMA on Business Finlandin rahoittama hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään 5G-ratkaisuja erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Uusilla ratkaisuilla tavoitellaan oikeaa lisäarvoa teollisiin ympäristöihin, joissa on paljon haasteita liittyen jokapäiväisiin toimintoihin. Samalla tutkitaan, miten voidaan hyödyntää digitalisaatiota ja langattomuutta teollisissa ratkaisuissa vielä enemmän


5G VIIMA -hanke edistää Oulun Sataman digitalisaatiota esimerkiksi 5G-yhteysteknologioiden avulla. Oulun Satama ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat osana hanketta vieneet yhteistyössä eteenpäin uuden 5G-datankeruu- ja visualisointialustan kehitystyötä. ”Oulun Satamalle tarvitaan pilvipohjainen alustaratkaisu, koska monitoimijaympäristönä meidän tulee tavoittaa iso määrä datan loppukäyttäjiä, hajaantuneena sekä maantieteellisesti että eri organisaatioihin” Juola toteaa.  


Centria on kehittänyt projektissa teollisuusympäristöihin soveltuvaa 5G-datankeruualustaa, jossa hyödynnetään eri lähteistä kerättyä dataa ja luodaan tilannekuvaa ympäristöstä karttapohjaisen ratkaisun avulla. Tarkka tilannekuva teollisuusympäristöstä auttaa toimijoita hahmottamaan ympäristöään ja helpottaa työtehtävien suunnittelua. Tällä tavoin alustalla on mahdollista luoda lisäarvoa teollisuustoimijoille tehokkuuden, kilpailukyvyn ja turvallisuuden näkökulmasta.  


Alusta on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi datan tyypin, tietoliikenneyhteyden ja päätelaitteiden suhteen. Karttapohjalla voidaan visualisoida esimerkiksi avointa dataa, kuten junia, aluksia ja sää. Tämän lisäksi alustalla voidaan kerätä ja visualisoida erilaisten sensoreiden tuottamaa dataa. Alusta voidaan näin räätälöidä kunkin alustaa käyttävän toimijan tarpeisiin sopivaksi.


Uusimpana datalähteenä Oulun Satamaan on asennettu sääasema, joka mittaa sääolosuhteiden lisäksi ilmanlaatua sataman alueella. Tarkalla paikallisella säätiedolla parannetaan mm. alusliikenteen toimijoille tuotettavaa tilannekuvaa olosuhteiden osalta.Ensimmäisessä 5G:n päälle toteutetussa tuotantoratkaisussa sääaseman mittaama tieto siirretään MediaTek:n päätelaitteen avulla Telian 5G-verkon yli palvelimelle, josta se visualisoidaan loppukäyttäjälle. Sääaseman tuottaessa jatkuvasti dataa, saadaan tutkittua aitoa käyttötapausta 5G:n hyödyntämiselle teollisessa tuotantoratkaisussa.


Kaikki kerätty data tallennetaan, jolloin saadaan kerrytettyä historiatietoa, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi tapahtumien ennustamiseen. Näin voidaan mm. ennakoida sataman ruuhkatilanteita, optimoida liikennettä ja estää vaaratilanteiden syntymistä. Ja lopulta tietoa kerätään, jaetaan ja hyödynnetään vain yhtä tarkoitusta varten - suomalaisten vienti- ja tuontiteollisuuden yritysten logistiikkaketjujen parantamiseksi.   
Seuraa meitä somessa: