projektipäällikkö Esko Sääskilahti, esko.saaskilahti@centria.fi, puh. 044 4492 639
osaprojektin päällikkö Jukka Majava, jukka.majava@oulu.fi, puh. 040 754 0131
osaprojektin päällikkö Jarmo Pudas, jarmo.pudas@sievi.fi, puh. 044 4883 211


   
Follow us on social media: