EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut

 

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä  kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen Keski-Pohjanamaan alueelle konkreettinen pilotti, jonka avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

Hankkeessa rakennetaan ekosysteemi, jossa aurinkoenergian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita.

 

Hankkeen tavoitteet

 Hankeen konkreettisena tavoitteena on tuottaa:

  1) Uutta osaamista (energiatehokkaiden menetelmien ja järjestelmien hyödyntämiseen liittyvä osaaminen) liittyen aurinkoenergian varastointiin ja käytön optimointiin (kehittämisosio)

 (2) Uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus- ja oppimisympäristö (investointiosio)

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja haasteellisissa toimintaympäristössä ja sääolosuhteissa sijaitsevan kiinteistökannan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön energian varastoinnin ja käytön optimoinnin avulla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja referenssiratkaisuja toimialan osaamisen ja liiketoiminnan edistämiseksi ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Hankkeen tulokset

Alueen tutkimuslaitosten tutkimusympäristö  vahvistuu merkittävästi (investointiosio). Tutkimusympäristöä laajennetaan nykyisestä laboratoriolaajuudesta kentälle aluetta hyödyttäväksi tutkimuksen ekosysteemiksi, sisältäen tutkimuslaitosten ja alueen elinkeinoelämän yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisen pilottiympäristön. Hanke laajentaa aikaisemmissa hankkeissa rakennettuja laboratoriotason tutkimusympäristöjä. Pilotti toimii samalla tutkimus- ja kehittämisympäristönä ja siinä voidaan tutkia uusia innovaatioita ennen laajemman mittakaavan toteutuksia.

Hankkeen myötä alueelle kehittyy lämmön maavarastoinnin osaamista ja alaan liittyvää yritystoimintaa.

Lisäksi pilotti tarjoaa kohdekiinteistöille lähes ilmaista uusiutuvaa energiaa.

 

 

 


   

Ajankohtaista

Project closing webinar presentations

11.11.2020

Because of technical problems the webinar recording is not available.The presentation material can be viewed from the links below. EVAKOT project overviewPekka Erkkilä, Project Manager, Cen...

Hanke päättyi - tervetuloa seuraamaan päätöswebinaaria

31.10.2020

  EVAKOT-hanke on päättynyt. Päätöswebinaari järjestetään Kokkola Material Weekin yhteydessä tiistaina 10.11.2020 klo 13.00 - 14.30. Ohjelma: Final...

Pilottikohde kiinnostaa mediaa edelleen paikallisesti ja valtakunnallisesti

12.7.2020

Finn Springille rakennettu lämmönvarastointijärjestelmä on ollut testikäytössä jo yli vuoden ja kokemukset ovat olleet lupaavia. Hellepäivinä on havaittu l...

Seuraa meitä somessa: