Mikä on CLT?

CLT Ristiinliimattu massiivipuu (Cross Laminated Timber)

Cross Laminated Timber (CLT) koostuu nimensä mukaisesti ristiinliimatuista lautakerroksista. Kerroksia on useita, tavallisimmin kolme tai viisi. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy.

Levyjä voidaan käyttää kantavina ja jäykistävinä rakenteina sekä seinissä että lattiarakenteissa. Sisätiloissa levyt voidaan pinnoittaa tai palomääräysten niin salliessa jättää sellaisenaan näkyville tavoitellusta ilmeestä riippuen. Keveistä ja jäykistä levyistä voidaan työstää mittatarkasti erimuotoisia rakennuselementtejä. Julkisivuissa ikkunat ja ovet voidaan sijoittaa hyvin vapaasti ja myös kulmaikkunat onnistuvat, koska levymäiset rakenteet toimivat tarvittaessa ulokkeina.

Ulkoseinissä levyt eristetään normaaliin tapaan. Eriste sijoitetaan levyn ulkopuolelle. Välipohjissa levyjä käytetään tavallisesti liittorakenteena yhdessä betonivalun kanssa, jolloin puu toimii rakenteessa palosuojana, massiivinen betoni- tai kipsivalu eristää ääntä ja kantavuus saavutetaan liittorakenteena. Kohteissa, joissa välipohjan ääneneristävyydelle ei ole asetettu kovia vaatimuksia, levyjä voidaan käyttää ilman betonivalua. Liittorakenne myös voidaan korvata uivilla lattiakerroksilla ja levyä jäykistää palkeilla.

CLT-levyjen käyttö on hyvin suosittua Keski-Euroopassa, missä käyttäjät ovat tottuneet massiivisiin rakenteisiin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu CLT-levyn keskeiset rakenteelliset ominaisuudet (Puuinfo 2011, taulukkoa muokattu eri valmistajien saatavilla olevien tietojen mukaan).

 

OMINAISUUS             ARVOT                                                    MITTAUSPERUSTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pääasiallinen            Seinä,- lattia- ja kattorakenteet eri

käyttötarkoitus         käyttötarkotuksissa rakennuksissa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enimmäiskoko          Celt: 3,5 m x 12,0 m / 2,95 m x 16,0 m

                                   Stora Enso: 2,95 m x 16,0 m

                                   Hoisko: 3,5 m x 12,0 m

                                   CrossLam: 3,2 m x 12,0 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paksuus                     Celt: 60 - 500 mm

                                   Stora Enso: max 400 mm

                                   Hoisko: 60 - 400 mm

                                   CrossLam: 60 - 300 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerrosrakenne         Ristiinlaminoitu, vakuumiliimattu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puulaatu                    Kuusi ja mänty (muiden puulajien saatavuus

                                   varmistettava valmistajalta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lujuusluokka            C24                                                             Rakenteellisen

                                                                                                       mitoituksen

                                                                                                       laskenta-arvo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosteuspitoisuus     12 % +/- 2 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liimatyyppi                 Formaldehydivapaa PUR-liima

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pintalaatu                   Teollisesti hiottu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visuaalinen laatu-      C tai A/B                                                     EN 13701-1, taulukko 1

luokka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paino                            5,0 kN/m3                                                   Rakenteellisen

                                                                                                        mitoituksen

                                                                                                        laskenta-arvo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosteuden vaihte-      0,02 % jokaista kosteusprosentin muutosta

lun aiheuttamat           kohden

muodonmuutokset

levyn suunnassa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosteuden vaihte-      0,24 % jokaista kosteusprosentin muutosta

lun aiheuttamat           kohden

muodonmuutokset

levyn paksuudessa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paloluokka                   D-s2, d0                                                     Komission päätös

                                                                                                        2003/43/EC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palonkesto                  Hiiltymisnopeus 0,65 mm/min                      EN 1995-1-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosteuden läpäi-        20...50                                                        EN 12524

sevyys

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämmönjohtavuus      0,11 W/(mK)                                                EN 12524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämpökapasiteetti      1600 J/(kgK)                                               EN 12524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmatiiviys                     Täysin tiivis                                                 EN 12114

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Käyttöluokka                1 ja 2                                                          EN 1995-1-1

 

www.puuinfo.fi (2011)

CLT - Ristiinliimattu massiivipuu (Puuinfo 2011)

CLT - tekninen tiedote (Puuinfo 2011)

 


   
Seuraa meitä somessa: