Työpaketissa verrataan modernia ja ympäristöystävällistä talteenottomenetelmää perinteiseen liuotinpohjaiseen talteenottoon. Hankkeessa optimoidaan laboratorio- ja pilottimittakaavan teollisia jatkojalostusmenetelmiä, erityisesti arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenottoa.


   
Follow us on social media: