Hankkeessa testataan online-monitoroinnin soveltuvuutta teollisten valmistusmenetelmien valvonnassa.


   
Follow us on social media: