Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

SecuBot - Ett pilotprojekt för utveckling av datasäkerhet i Österbotten

1.10.2017-31.7.2020

Datasäkerhetsattacker och skadlig programvara utgör ett hot mot verksamhetsförutsättningarna för den offentliga sektorn och näringslivet. Konfidentialitet och kryptering av kommunikation spelar en nyckelroll.


Vi vill skapa en konkurrensfördel för Österbotten och på nationell nivå i Finland med datasäkerhetskompetens.


Det bästa sättet att svara på dessa växande utmaningar är att redan i ett tidigt skede öka medvetenheten och kunnandet av datasäkerheten i vår region.

Huvudsyftet med SecuBot-projektet är att reagera proaktivt på datasäkerhetsutmaningar.
Under projektets gång byggs en laboratoriemiljö med nödvändig utrustning och programvara upp i Campus Allegro i Jakobstad för att stödja forsknings-, utvecklings- samt innovationsverksamheten i området.


Syftet är att skapa nya färdigheter som tjänar regionens företag och därmed höja nivån på datasäkerheten samt datasäkerhetsmedvetandet i regionen mot dessa framtida hot.

Kom och delta!

 

 

Projektisivu suomeksi

 

I samarbete:

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Yrkeshögskolan Centria Ab, LKI Käldman Oy Ab, Canorama Oy, Viria Oyj, Snellman Oy Ab, Tosibox Oy, Oy Abilita Ab, Q-Net Oy, Oy KWH Mirka Ab

      

 

    

 


   
Seuraa meitä somessa: