Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen

 

Tuotannollisten pk-yritysten, hyvinvointisektorin sekä palvelualan yrityksille

Järjestelmien kehittäminen on suunnattu erityisesti tuotannollisille pk-yrityksille, hyvinvointisektorin yrityksille sekä palvelusektorin toimijoille, jotka tarvitsevat yrityksen liiketoiminnan hallintaan tiedonhallintajärjestelmää. Tiedonhallintajärjestelmä räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan.

Yrityksen liiketoimintaprosessit hallintaan

Järjestelmillä ohjataan yrityksen sisäisiä liiketoimintaprosesseja siten, että tarvittava tieto on reaaliaikaisesti tiedossa ja hallittavissa. Esimerkiksi asiakas-, nimike- ja tuotetiedot saadaan hallintaan ja ajan tasalle. Myös tilauksesta - toimitukseen prosessit saadaan esille (ostot, myynnit, varastonhallinta, työjonot, kuormitus, kapasiteetin hallinta sekä numeerisena että graafisena). Työntekijöiden tuntikirjaukset saadaan reaaliaikaiseksi ja tarvittaessa ne voidaan viedä sähköisesti palkanlaskentaan.

Tiedonhallintajärjestelmä asiakkaan tarpeen mukaan

Toimitamme räätälöityjä tiedonhallintajärjestelmiä sekä työasemaversioina että www -sovelluksina. Järjestelmien kehittämisessä huomioidaan tietoturva merkittävänä osana järjestelmin kehitystä. Graafisten elementtien merkitys kasvaa koko ajan (esim. kapasiteetin hallinta).

Referenssit

Olemme toimittaneet räätälöityjä tiedonhallintajärjestelmiä runsaan 20 vuoden aikana yli 160 kappaletta.
Suurin osa järjestelmistä (140) on kehitetty työasemasovelluksena yrityksen sisäverkkoon.  WWW-sovellusten merkitys liiketoiminnassa kasvaa koko ajan.

Yhteystiedot

Esko Joki-Erkkilä
Kehitysinsinööri
044 4492 701
esko.joki-erkkila@centria.fi

Hyödynnä Tekesin innovaatioseteli - lue lisää!


   
Seuraa meitä somessa: