Centriasta löytyy vahvaa droneosaamista  


Hyödynnämme monipuolisia kaupallisia droneratkaisujajoiden lisäksi on mahdollista suunnitella ja valmistaa droneja eri käyttötarkoitusten mukaan. 

Droneja suunnitellaan 3D-mallinnusohjelman avulla ja niitä voidaan simuloida sekä tehdä osien lujuuslaskentaa. Osien valmistuksessa voidaan käyttää erilaisia materiaaleja ja niitä pystytään valmistamaan eri tavoilla, kuten esimerkiksi 3D-tulostimen avulla. 

 

 

Centrian dronekalusto on vuosien aikana kehittynyt entistä monipuolisemmaksi 

Centrian dronetoiminta sai alkunsa vuonna 2014, kun tutkimus- ja kehitystoimintaan hankittiin mukaan ensimmäinen drone. Kyseinen drone palveli pääasiallisena laitteena IMAGE 5G -projektissa (2016 - 2018), jossa tehtiin paljon uudentyyppisiä kokeiluja ja etsittiin ratkaisuja yritysten ja viranomaisten tarpeisiin. IMAGE 5G -projektin aikana saatiin hankittua projektityöntekijöille myös paljon uraauurtavaa kokemusta droneteknologioista ja operaatioista haastavissa olosuhteissa. 

Centriassa käytetään nykyisin droneja useissa eri tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Dronejen käyttötapauksia syntyy edelleen paljon yritysten ja viranomaisten tarpeista. Näihin käyttötapauksiin pyritään keksimään uudentyyppisiä ratkaisuja erilaisella dronekalustolla ja saavuttamaan erilaisia johtopäätelmiä, sekä jatkojalostamaan dronella saatua dataa. Centriasta löytyy tällä hetkellä 7 eri kokoluokan dronea joita käytetään pääasiassa tutkimus toimintaan sekä useita pieniä droneja, jotka soveltuvat opetuskäyttöön. 

Centrian droneaiheisia projekteja  

Tutkimuksen- ja kehityksen osalta: 

Koulutuksen osalta: 

 

Kalusto on hankittu tutkimus- ja ammattikäyttöön 

Kalusto mahdollistaa monenlaisia demonstraatioita ja kokeiluja eri painoluokissa ja lento-ajoilla  

Mahdollistaa monipuolisen hyödyntämisen eri käyttötarkoituksissa. Käyttökohteina toimivat mm. Maatalouden ja teollisuuden tarpeet. 

 

Dronen käyttöesimerkkejä

Ilmasta käsin tapahtuvat mittaukset, uusien mittausmenetelmien kehitys, sekä mittaustulosten visualisointi 

 • Esimerkiksi ilmanlaadun mittaukset, radiotaajuusmittaukset ja matkapuhelinverkon kuuluvuusmittaukset   

Drone-kontrolli matkapuhelinverkkoa hyödyntäen 

 • Mahdollistaa pidempiä lentomatkoja 

Lämpökameran hyödyntäminen 

 • Kaukolämpöverkoston vuotojen havainnointi 

 • Rakennusten lämpövuodot 

Haastavat teollisuusympäristöt 

 • Tilannetietoa vaaratilanteista, joihin ihmisen ei ole turvallista mennä 

 • Ilmanlaadun mittaukset 

Turvallisuus 

 • Valvontatehtävät, autonomiset valvontalennot 

Centria järjestää valvottuja A2-lisäteoriakokeita Ylivieskassa ja Kokkolassa

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g - 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina.

Centrian valvotut koetilaisuudet löytyvät koulutuskalenterista.

Tarjoamme myös koulutusta droneoperointiin 

 • Droneja koskeva ilmailulainsäädäntö tiukentuu tammikuusta 2021 alkaen 

 • Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on harrastus- opiskelu- tai työtaustaa tekniikasta ja kiinnostusta droneihin 

 • Kouluttajina toimivat Oulun Yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu 

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia aihealueita: 

 • Teoriaopetuksen ja käytännön koulutuksen droneteknologioista  

 • Droneihin liittyvä lainsäädäntö 

 • Dronen käyttö mittalaitteena 

 • Dronen tuottaman datan analysointia 

 

 • Kurssin yksityiskohdat tullaan julkaisemaan kesällä 2021 

 • Kurssi käynnistyy syksyllä 2021 

 

Proof-of-Concept kokeilut hankkeissa

 

Referenssit

 

Julkaisut

 

Yhteystiedot:  


Marjut Koskela
 
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö 
p. 040 729 9937
marjut.koskela@centria.fi 

Pentti Eteläaho
Kehitysinsinööri, Centrian droneoperaattori ja -pilotti, sekä droneteknologian asiantuntija
p. 044 449 2624
pentti.etelaaho@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: