Tarjoamme tietomme ja taitomme työelämän käyttöön
- olemme mukana suurella sydämellä!

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monipuolista ja laajuudeltaan Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. Meidän missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Haluamme tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Tutkimus- ja kehittämistyötä toteutetaan asiantuntijoista ja opettajista koostuvissa kehittämis- ja tutkimusryhmissä.  Centria noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Centrian TKI-toiminnan painoalat ovat:

  • Kemia ja biotalous
  • Tuotantoteknologia
  • Digitalisaatio
  • Yrittäjyys ja hyvinvointi

 

Centrian TKI –toiminnan kolme peruspilaria ovat hanketoiminta, elinkeinoelämälle tarkoitetut tuotekehitys- ja tuotannonkehityspalvelut sekä koulutuspalvelut. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on merkittävä.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö työllistää noin 110 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 90, joista noin neljäsosa ovat kansainvälisiä hankkeita. Vuonna 2020 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 8,1 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 5,5 M€. Maksullisen palvelutoiminnan volyymi oli 1,3 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat EU (EAKR, ESR, Interreg), Business Finland, maakuntien liitot ja ELY‐keskukset.

 


   
Seuraa meitä somessa: