Älykäs hirvieste eteni demovaiheeseen - tulokset kannustavia

 

centria tki älykäs hirvieste

Valtakunnallista julkisuutta saanut hanke älykkään hirviesteen kehittämiseksi on edennyt demovaiheeseen. Vuoden alusta lähtien kehitettyä hirviestettä testattiin maaliskuun lopulla kaupallisella testialueella Lapissa ja tulokset olivat erittäin kannustavia. Digipoliksen projektipäällikkö Seppo Aholan mukaan hanke voi parhaimmillaan olla alku ajoneuvojen turvajärjestelmälle, joka havainnoi eläimen, jarruttaa ja mahdollisesti myös väistää vaarallista kohdetta.

Yhdessä tekemällä maailmanluokan ratkaisuja

Kemin Digipoliksen vetämässä hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirviestettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että testiradalle tai hirviesteeseen lisätään älyä, joka reaaliaikaisesti havaitsee lähestyvän ajoneuvon ja reagoi käynnistämällä hirviesteen. Tällöin hirvieste liikkuu ajoväylän yli pakottaen ajoneuvon reagoimaan törmäyksen estämiseksi.

Hankkeen ajatuksena on klusteriyhteistyöllä hyödyntää olemassa olevia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaajien älyliikenteen kehitysympäristöjä, kertoo projektipäällikkö Ahola.

- Mukana olevien yhteistyötahojen asiantuntijat ovat osoittaneet, että Pohjois-Suomesta löytyy yhdessä tekemällä maailmanluokan osaamista ja ratkaisuja, joita saadaan aikaan todella nopeasti.

Centria-ammattikorkeakoulun Sakari Nokela, Pertti Verronen, Ville Peltola ja Tuomo Viitala ovat vastanneet hirviesteen laukaisemisesta tutkatiedon ja siihen liittyvien säätö- ja tietoliikennesovellusten avulla.

Oulun yliopiston Jarno Junnikkala, Kasper Hahtonen ja Atte Rankinen ovat kehittäneet hirviesteen teräsrakenteet, testielementin ja sen liikkumisen logiikat.

Lapin ammattikorkeakoulun Tuomas Sinisalo kehitti Android-sovelluksen, jonka tiedot ohjaavat hirviesteen laukaisemista matkapuhelinverkossa Ilmatieteen laitoksen Jyrki Mattasen ja Kari Mäenpään kehittämän pilvipalvelun kautta.

Turvajärjestelmien testaus eri olosuhteissa on tärkeää

Autonomiset turvajärjestelmät ja autonominen ajaminen ovat osa ajoneuvoteollisuuden nopeaa kehitystä.

- Auton turvajärjestelmien testaus esimerkiksi talviolosuhteissa tulee todennäköisesti kasvamaan. Uusien testaussovellusten ja -palvelujen kehittäminen on tärkeää, kertoo Lapland Proving Ground Oy:n Jukka Vuorinen.

- Hankkeen seuraavassa vaiheessa testirataelementtikokonaisuus esitellään testiyrityksen asiakkaille, kertoo projektipäällikkö Ahola.

Toimii reaaliaikaisesti kännykän avulla tai ilman

 Älykäs hirvieste voi käyttää kahta erilaista havainnointimenetelmää:

  • Android-sovellukseen ja pilvipalveluun perustuvaa, jossa tietoa voidaan siirtää julkisen matkapuhelinverkon välityksellä. Tämä menetelmä vaatii ajoneuvoon kännykän paikkatiedon lähettämistä varten.
  • Doppler-tutkatietoon ja LoRa-radioliikenteeseen perustuvaa, jossa tieto voidaan siirtää testikeskuksen suljettuun verkkoon. Tämä menetelmä ei vaadi ajoneuvoon mitään erillistä varustusta.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Seppo Ahola, Digipolis, p. 040 024 9620, seppo.ahola@digipolis.fi sekä kehittämispäällikkö Sakari Nokela, Centria tki, p. 040 729 9933, sakari.nokela@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: