Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua – riippuvuus EU-rahoituksesta suurta

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 107 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 miljoona euroa. Kaikkiaan ammattikorkeakoulut käyttivät TKI-toimintaan 181 miljoonaa euroa, Oma rahoitus huomioiden toiminta kasvoi 14 miljoonalla eurolla eli 8 prosenttia vuodesta 2017.

-Ulkopuolisen rahoituksen kasvu yli 10 miljoonalla eurolla on ilahduttavaa, kommentoi Arenen varapuheenjohtaja Petri Raivo. Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo on Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja.

Kasvu näkyy myös TKI-hankkeiden, kumppanuuksien ja hankehenkilöstön määrissä.

Ulkopuolisia kumppaneita oli mukana yli 13 100, joista yli puolet oli yrityksiä.

-Ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminta kohdistuu yritysten hyväksi ja toimintaa tehdään yhdessä yritysten kanssa, rehtori Raivo muistuttaa. Yritysten lisäksi kumppaneina on korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kohdistuu tuotteiden ja palveluiden sekä työelämän toimintatapojen kehittämiseen. Yritysten lisäksi yhteistyötä tehdään julkisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Riippuvuus EU-rahoituksesta suurta

Vuoden 2015 jälkeen TKI-toiminnan kasvu on perustunut yli 35 miljoonalla eurolla kasvaneeseen EU-rahoitukseen. Viime vuonna ulkopuolisesta rahoituksesta 60 % tuli EU:lta. Merkittävimmät EU-lähteet olivat Euroopan aluekehitysrahasto (26 M€) ja Euroopan sosiaalirahasto (22 M€)

-EU:n ohjelmakauden vaihtuminen vuonna 2021 voi tarkoittaa notkahdusta rahoituksessa, Raivo pelkää.

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joiden toiminnasta TKI-toiminta muodostaa viidesosan. Se on käytännönläheistä yritystoiminnan ja työelämän kehittämistä, mikä sisältää usein tuotteiden ja palveluiden sekä yritysten toimintatapojen ja osaamisen kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen tehtävä vuodesta 2003. Tehtävä laajeni myös innovaatiotoimintaan vuoden 2015 alusta.

 

Yhteystiedot

Petri Raivo
Rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
+358 50 310 9749
Petri.raivo@karelia.fi

Petri Lempinen

Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi


   
Seuraa meitä somessa: