Biokaasua Pohjois-Pohjanmaalta - vastaa kyselyyn

Pohjois-Pohjanmaalta odotetaan löytyvän merkittäviä määriä energiantuotantoon tai liikennekäyttöön soveltuvaa biokaasua. Kaasun avulla voidaan vähentää ulkomailta tuotavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiaan liittyvää huoltovarmuutta sekä parantaa ravinnekiertoa.

Biokaasun hyödyntämiseksi on jo aiemmin perustettu BioKaMa -hanke, jossa Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Oulun seudun ammattiopisto tekevät tiivistä yhteistyötä päämäärän saavuttamiseksi. Centrian verkkosivuilla on avattu kysely, jonka avulla kaasua tuottavien resurssien sijaintia kartoitetaan. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta Pohjois-Pohjanmaalla toimintaa harjoittavilta maaseutuyrittäjiltä.

Kyselyyn vastaamalla maatalousyrittäjä voi vaikuttaa ja olla mukana ratkaisemassa usein muna vai kana -ongelmaksi nimettyä biokaasun tuotantoon liittyvää estettä. Maatiloilla biokaasun tuotanto ei usein aloiteta, koska kaasulle ei ole markkinoita ja markkinoita ei taas synny, koska ei ole tarjontaa. Liikenteessä on tapahtumassa nopeaa siirtymää kohti uusiutuvista lähteistä saatavaa energiaa. Teollisuus ja energiantuotanto haluaa myös luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Biokaasulle on markkinat olemassa. Tuotannon aloittaminen vaatii ympärilleen uskallusta, ja uskallusta löytyy usein silloin enemmän, kun saatavilla on luotettavaa tietoa.

Tietoa voidaan tuottaa tutkimustoiminnan avulla. Tutkimustoiminta tarvitsee tuekseen luotettavia tietolähteitä ja paras tietämys tiloilta saatavista syötteistä sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista löytyy itse maatiloilta. Tulosten avulla alueen elinkeinoelämä voi nähdä uusia mahdollisuuksia, joka näkyy myös maatiloille kaasusta saatavina tuloina.

Siirry kyselyyn tästä

Lisätietoa hankkeesta ja kyselystä:

TKI-asiantuntija Simo Mäenpää, Centria-ammattikorkeakoulu

p. 040 648 2160

simo.maenpaa@centria.fi  


   
Seuraa meitä somessa: