Biometaani nesteytyy maatilakokoluokassaTestaukset ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja kehitystyö jatkuu. Katso video!

Tällä hetkellä maatiloilla lietelannasta tuotettu biokaasu hyödynnetään pääasiassa maatilojen lämmön- ja sähköntuotannossa. Biometaanin nesteytys voi kuitenkin tuoda huomattavaa lisäarvoa biokaasutuotantoon, kun kaasun kuljettaminen helpottuu ja käyttökohteet lisääntyvät. Centria-ammattikorkeakoulun Hajautettu biokaasun tuotanto Suomessa - HABITUS -hankkeessa on kehitetty maatilakokoluokan nesteytysyksikkö, jota on loppuvuodesta 2021 testattu metaanilla.

- Testitulokset ovat olleet erittäin positiivisia, kertoo yksikön parissa työskentelevä TKI-asiantuntija Matti Ojala.

- Kehitystyö jatkuu edelleen, ja nyt keskitytään kaasuvirtausten optimointiin sekä herkkyystestien suorittamiseen, jotta voidaan määrittää laitteen optimaalisen toiminnan kannalta kriittiset raja-arvot nesteytettävän kaasun puhtaudelle, hän kertoo. 

Katso video

Kehitystyön alla on myös nesteytysyksikön yhteyteen liitettävä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä, jonka avulla biokaasun sisältämä hiilidioksidi saadaan poistettua hallitusti ennen metaanin nesteyttämistä. Tavoitteena on, että talteenottoyksikön prototyyppi valmistuu helmikuun aikana.

Hankkeessa tutkitaan myös mädätysjäännöksen käsittelyä kustannustehokkaasti sekä virtuaaliosuuskunnan toimivuutta nesteytetyn biokaasun tuotannon ja jakelun optimoinnissa.  

 


 

Lisätietoja: 

projektikoordinaattori Heidi Kanala-Salminen, heidi.kanala-salminen@centria.fi

TKI-asiantuntija Matti Ojala, matti.ojala@centria.fi 

 


   
Seuraa meitä somessa: