Centria aloittaa ensimmäisten joukossa suomenkielisen täydennyskoulutuksen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

 

Centria Koulutuspalvelut toteuttaa työvoimakoulutuksena korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutuksen ensimmäistän joukossa suomen kielellä 24.10.2016–3.7.2017. Koulutuksen rahoittaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen päivittäminen, työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin, osaamisresurssien hyödyntäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena on lisätä myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan ja lisätä yrityselämän tuntemusta ja verkostoitumista. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja päivitetään osaamista yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintoja on mahdollisuus valita ns. tarjotinpohjalta. Opintojaksovalintaan vaikuttaa lähinnä se, missä koetaan suurimmat osaamisen puutteet ja työllistymisen esteet.

 

Koulutusohjelma sisältää yhteisiä opintoja, jotka on alustavasti suunniteltu kaikille opiskelijoille. Lisäksi on liiketalouden opintoja, joiden rinnalla toteutetaan tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita myös Averkon verkko-opintoja sekä opintoja tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Osallistujien mielestä suurin työllistymisen este on suomen kielen puutteellinen osaaminen, ja siksi koulutuksen opetuskieli on suomi.

 

Koulutukseen valittiin yhteensä 18 opiskelijaa. Suurin osa opiskelijoista tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta. Kaukaisin opiskelija tulee Vantaalta. Opiskelijat ovat kotoisin kymmenestä eri maasta. Osa heistä on suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja osa kotimaassaan.  Koulutustaustaltaan he ovat insinöörejä, tradenomeja, eri alojen opettajia, taloustieteen tutkinnon suorittaneita sekä oikeustieteen maistereita. Lisäksi koulutukseen osallistuu sairaanhoitaja ja diplomikielenkääntäjä.

 

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Marja Haulos, p. 044 725 0402, marja.haulos@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: