Centria-ammattikorkeakoululle uusi hallitus

Centria-ammattikorkeakoulu Oy on 25. huhtikuuta 2018 pitämässään yhtiökokouksessa vahvistanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja valinnut uuden hallituksen.

Centrian kokonaistuotot tilikaudella olivat 23,4 miljoonaa euroa, joka oli 800 000 euroa enemmän kuin edeltävänä vuotena. Voittoa tilikaudelle kertyi 271 660 euroa.

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n omistuspohja laajeni kesäkuussa 2017 päättyneen osakeannin myötä. Osakeannin kautta alueen kunnat ja elinkeinoelämä osoittivat, että Centria on alueelle tärkeä ja korkeakoulun toiminnalle saatiin hyvät kehittämisedellytykset.

Osakeannilla kerättiin lähes 860 000 euroa uutta pääomaa. Osakeannin jälkeen myös osakeyhtiön hallituksen kokoonpano uudistui ja hallituksessa luovuttiin pysyvistä osakkaita edustavista asiantuntijajäsenistä. Osakeannin jälkeen suurimmaksi osakkeenomistajaksi nousi Kokkolan kaupunki ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Mattila jatkaa hallituksen puheenjohtajana tulevallakin kaudella. Hallituksessa jatkavat myös kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu Jarmo Ittonen, sekä Veikko Laitila ja Jarmo Herronen. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Jukka Harvala, toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Jarkko Sivula ja Keijo Makkonen. Henkilöstöä hallituksessa edustaa Helinä Moilanen ja opiskelijoita Mika Klapuri.

Faktoja Centriasta

  • Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen vertailussa 3. sija.
  • Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa 1. sija.
  • Kasvattanut kahdessa vuodessa TKI-toiminnan kokonaisvolyymia 69 % ja ulkopuolisen rahoituksen määrää 120 %.
  • Lisännyt henkilöstön määrää 20 henkilöllä. Henkilöstön määrä vuoden lopussa 274.
  • Aloittanut varainhankinnan.
  • Parhaillaan käynnissä Talonpojankadun kampuksen peruskorjaus. Valmistuu vuoden 2018 aikana.
  • Opiskelupaikan syksyllä 2018 vastaanottaneita EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia lukuvuosimaksun maksavia opiskelijoita 185.

 

Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, p. 044 725 0310


   
Seuraa meitä somessa: