Centria-ammattikorkeakoulun kehittämästä data-alustasta käyttösopimus Ceiling Unlimited Oy:lle


Jatkossa Centrian ja Ceiling Unlimitedin yhteistyö laajenee Pietarsaareen suunniteltuun Palveluiden Kehitystehtaaseen ja muille paikkakunnille Suomessa. Yhteistyöllä tähdätään palvelukehitykseen, joka ohjaa uusien dataa hyödyntävien teknologioiden kehittämistä suomalaisella osaamisella. Tähtäimessä ovat myös vientimarkkinoille suunnatut, useita toimialoja yhdistävät ydintuotteet ja –palvelut sekä lisäarvoa tuottavat elementit, joita kutsutaan Kokonaispalveluiksi.

Centrian TKI-toiminnan tärkeänä painopisteenä on erilaisten digitaalisten sovellusten kehittäminen yritysten tarpeisiin. IoT-teknologian hyödyntämistä eri soveltamisaloille teollisuudesta maatalouteen ja kaupan sekä hyvinvointialan tarpeisiin on tutkittu useissa Centrian projekteissa. Ylivieskassa kehitettyä data-alustaratkaisua päästään Ceiling Unlimited yhteistyön kautta viemään laajemmalle hyödyntäjäjoukolle.

Ceiling Unlimited Oy (CU) kehittää uudenlaisia paikallisesti testattuja menetelmiä, palveluiden ja IoT-teknologian yhdistelmiä sekä liiketoimintamalleja valtakunnallisiksi ja vientiin laajeneviksi Kokonaisapalveluiksi. ”Data-alustan käyttöoikeussopimus antaa meille nyt tarvitsemamme mahdollisuuden konkretisoida Palveluiden Kehitystehdas (Dev Factory) –mallimme IoT-teknologian ja palveluiden kehittämis- ja testausalustaksi”, sanoo Ceiling Unlimited Oy:n toimitusjohtaja Petri Kinnunen.  ”Olen erityisen mielissäni, että CU:n toimialakohtaisten avainasiakkaiden on jatkossa mahdollista kehittää asiakkaidensa kanssa aivan uusia paikallista ekonomiaa hyödyttäviä ratkaisuja juuri Ylivieskassa toimivan data-alustan päälle”, sanoo Kinnunen.

Digitalisaation tutkimustoiminnasta vastaava Centrian TKI–päällikkö Marjo Heikkilä toteaa, että data-alustan hyödyntäminen osana Palvelun Kehitystehdasta luo uudenlaisen tavan Centria-ammattikorkeakoululle viedä teknologiatutkimusta enemmän käyttäjäasiakkaiden tarvetta palvelevaksi. Siirrytään teknologiapilotoinnista kysyntälähtöiseen toimintaan. Palveluiden Kehitystehtaan avulla edistetään sensoroinnin ja kerätyn sensoridatan analysoinnin hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä sekä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Centria Ammattikorkeakoulun TKI–johtaja Jennie Elfvingin mukaan Ceiling Unlimitedin ennakkoluuloton ja käytännöllinen lähestymistapa tarjoaa Centrialle uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. ”Digitalisaatio on yksi ammattikorkeakoulun strategisia painopistealueita ja yhteistyö Ceiling Unlimitedin kanssa tuo uusia avauksia sekä opetuksessa että TKI-toiminnassamme”, Elfving sanoo.


Lisätietoja:                

Ceiling Unlimited Oy 
Petri Kinnunen, toimitusjohtaja, Ylivieska, petri.kinnunen(at)ceiling-unltd.com, +358 44 729 1419
Vesa Partanen, strategiamuotoilu, Helsinki, vesa.partanen(at)ceiling-unltd.com, +358 45 159 4919

Centria AMK                             
Jennie Elfving, TKI -johtaja,  jennie.elfving(at)centria.fi, +358 40 090 3929
Marjo Heikkilä, TKI-päällikkö, marjo.heikkila(at)centria.fi, +358 44 449 2507


   
Seuraa meitä somessa: