Centria-ammattikorkeakoulun päättyneellä tilikaudella paljon onnistumisia

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus allekirjoitti Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 päätöksen kokouksessaan 27.3.2018. Centrian kokonaistuotot olivat 23,4 miljoonaa euroa, joka oli 800 000 euroa enemmän kuin edeltävänä vuotena. Voittoa tilikaudelle kertyi 271 660 euroa.

Vuoden aikana toteutettiin sidosryhmille suunnattu osakeanti, jolla kerättiin noin 850 000 euroa uutta pääomaa. Osakeannin jälkeen myös osakeyhtiön hallituksen kokoonpano uudistui ja hallituksessa luovuttiin pysyvistä osakkaita edustavista asiantuntijajäsenistä.

Vuokratilojen käyttöä on vähennetty systemaattisesti vuodesta 2016 lähtien, millä on ollut huomattava vaikutus talouteen. Näillä säästöillä mahdollistettiin myös Talonpojankadun kampuksen peruskorjaus Kokkolassa.

Centrian palveluksessa oli vuoden lopussa 274. Henkilöstön määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 20 henkilöllä. Ostopalveluina ammattikorkeakoulun osakkailta hankittiin 16 henkilön työpanos, joka vastaa 2,01 henkilötyövuotta.

 

Koulutus, oppiminen ja osaaminen

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 467 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 38. Hyväksiluettavia (avoin amk, yhteistyösopimukset, erilliset opinnot, erikoistumisopinnot) opintopisteitä suoritettiin ennätysmäärä 7 489 opintopistettä, mikä oli lähes 3 200 opintopistettä enemmän kuin edeltävänä vuotena. Normiaikaisia opiskelijoita oli keskimäärin 2 771.

Centria menestyi erinomaisesti valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa. Useimpien kysymysryhmien osalta Centria sai pisteiden parhaat keskiarvot koko valtakunnassa. Raportti kyselystä julkaistiin Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen -tietokannassa. Centrian opiskelijoiden vastausprosentti oli 80,5.

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)

TKI:n kokonaisvolyymi oli 8,3 miljoonaa euroa, josta palvelutoiminnan osuus oli 1,7 miljoonaa euroa. Toiminnan ulkopuolinen rahoitus oli 5,4 miljoonaa euroa. Sekä ulkopuolisen rahoituksen että kokonaisvolyymin osalta vuosi oli ennätyksellinen. Kahden vuoden aikana kokonaisvolyymi on kasvanut hurjat 69 % ja ulkopuolisen rahoituksen osuus jopa 120 %.

Vuoden aikana tutkimus- ja kehitysprojekteja oli käynnissä 81, joista kansainvälisiä oli 19. Koko hankesalkun arvo oli 19 miljoonaa euroa. Käynnissä olevien projektien määrä kasvoi vuoden aikana 12 uudella projektilla ja uusia hakemuksia jätettiin yhteensä 74 kappaletta. Uusia asiantuntijoita rekrytoitiin toistakymmentä.

 

Lisätietoja:
rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki p.
044 725 0310, kari.ristimaki@centria.fi
TKI-johtaja Jennie Elfving p. 040 090 3929, jennie.elfving@centria.fi
hallinto- ja talouspäällikkö Piia Lindell p. 044 725 0046, piia.lindell@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: