Centria-ammattikorkeakoulun uusi verkkolehti julkaistaan huomenna

 

Centria Bulletin on Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti, jossa julkaistaan Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita. Lehden tarkoituksena on levittää tietoa Centria-ammattikorkeakoulussa tehtävästä opetus-, tutkimus- ja kehitys- sekä asiantuntijatyöstä.

Centria Bulletinin ensimmäinen numero julkaistaan tiistaina 21.3. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Vuoden 2017 seuraavien numeroiden on suunniteltu ilmestyvän elo-syyskuun vaihteessa sekä marras-joulukuussa.

Ensimmäisen lehden artikkeleissa käsitellään muun muassa digitalisaatiota sekä opetuksen että tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta. Lena Segler-Heikkilä avaa digitalisaation mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun kieltenopetuksessa. Leena Toivanen esittelee Centria tutkimus ja kehityksen  digitalisaatiohankkeita yleisellä tasolla. Jari Isohanni ja Heidi Kaartinen kertovat omissa artikkeleissaan tarkemmin näiden hankkeiden digitalisaatiosovelluksista. Johanna Hautamäki ja Tarja Mäkitalon artikkelissa avataan kokeilevan kehittämisen työskentelyprosessia.

Kahdessa artikkelissa kerrotaan opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisestä: Mia Holmbäckin artikkeli käsittelee verkkokurssin päivittämistä, Paula Santapakan artikkeli erään sovelluksen käyttöönottoa opetuksessa.

Marko Forsell pohtii artikkelissaan, millainen on nykypäivän hyvä johtaja ja miten sellaiseksi tullaan. Esko Johnson esittelee musiikinharrastajia käsitteleviä tutkimuksiaan ja tutkimusmetodeja. Timo Kinnunen kertoo oppikirjan kehitys- ja kirjoitusprosessista. Hannele Myntti kertoo artikkelissaan, millaista on muuttaa kokonainen kirjasto uusiin tiloihin.

Lehden verkko-osoite on www.centriabulletin.fi, josta ensimmäisen numeron artikkelit ovat luettavissa 21.3. alkaen.

 

Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Hanna-Riina Aho, p. 044 725 0061, hanna-riina.aho@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: