Centria-ammattikorkeakoulussa käynnistyy digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus

Centria-ammattikorkeakoulussa käynnistyy lokakuussa 2018 digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmasta. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä kasvu- ja kehittymishaluisissa pk-yrityksissä. Koulutus sopii myös yrittäjille.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohessa. Hakuaika on 15.8. – 16.9.2018. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa erikoistumiskoulutuksessa ovat Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Lue lisää koulutuksesta.

Lisätietoja: yliopettaja Janne Peltoniemi, p. 040 808 5127, janne.peltoniemi@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: