Centria-ammattikorkeakouluun Pohjois-Euroopan ensimmäinen SAP Next Gen Lab

Maailmanlaajuisesti tunnettu SAP SE ja Centrian-ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen SAP Next Gen –laboratorion perustamisesta Talonpojankadun kampukselle Kokkolaan maanantaina 11.12.2017. SAP Next Gen Lab tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen oppimisympäristön, jossa he pääsevät sekä käyttämään että kehittämään innovatiivisia ratkaisuja aidossa SAP-ympäristössä. Next Gen Lab tarjoaa oppimiseen huippuluokan puitteet. Opiskelijoilla on pääsy muun muassa koko SAP-tuotevalikoimaan, mikä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön johtavien kumppaniyritysten kanssa. 

Centriaan nyt avattavalla Next Gen Labilla on merkittävä rooli ammattikorkeakoulun uudessa BBA Enterprise Resource Planning (ERP) -koulutusohjelmassa. Koulutustarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaosaamistaan ​​ja hankkia SAP-taidot ja -tietämys, joita vaaditaan ja arvostetaan yhä enemmän työelämässä.

- Yhteistyömme SAP SE:n kanssa ja uusi koulutusohjelmamme ovat tapojamme auttaa meitä ympäröiviä yrityksiä. Haluamme luoda uusia ratkaisuja etenkin digitaalisen liiketoiminnan alalla. Yritysten täytyy seurata uusimpia teknologiatrendejä pysyäkseen mukana kiristyvässäkilpailussa, ja meidän tehtävämme on kouluttaa heille tarvitsemansa asiantuntijat, kertoo Centria-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki.

Centrian uusi koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä mukaan yritysten toimintaan eri tavoin, yritysten omien tarpeiden mukaan. 

- Opiskelija voi esimerkiksi suorittaa yhteistyöyrityksissämme opintoihin kuuluvan työharjoittelun, tehdä opinnäytetyön, osallistua kehittymishankkeisiin tai muihin projektiluonteisiin tehtäviin. Uskomme, että valmistumisen jälkeen opiskelijamme erottuvat selvästi joukosta olemalla paitsi liiketoiminnan ammattilaisia myös SAP-asiantuntijoita, kuvailee koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen.

Centria tuo siis yhteistyönsä myötä yhteen kolme eri osapuolta - SAP:in ohjelmiston kehittäjänä, yritykset ohjelmiston käyttäjinä sekä Centrian asiantuntijoiden kouluttajana. 

- Kaikki osapuolet hyötyvät projektista, mutta laajemmalla skaalalla suurin hyötyjä on koko yhteisö ja erityisesti nuorempi sukupolvi, koska he ovat tulevaisuuden ongelmaratkaisijoita, uskoo BBA-koulutusta vetävä yliopettaja Janne Peltoniemi.

Euroopassa Next Gen Lab -oppimisympäristöjä löytyy ainoastaan Itävallasta, Saksasta, Ranskasta, Venäjältä ja Englannista.

- Centia-ammattikorkeakoulu ei ole ainoastaan ensimmäinen korkeakoulu, joka perustaa Sap Next Gen Lab –oppimisympäristön Pohjoismaihin, vaan ennen kaikkeaCentria on myös toiminut esimerkkinä muille korkeakouluille. Centria on esimerkillisellä tavalla ottanut digitalisuuden mukaan opetukseen ja tutkimukseen sekä kehittänyt innovatiivisia yhteistyöhankkeita työelämän kanssa, kuvailee johtaja Stefan Weidner SAP UCC:lta Saksasta.

Centria kuuluu maailmanlaajuiseen SAP University Alliances (SAP UA) –verkostoon, joka tarjoaa maksuttomia SAP-ohjelmistolisenssejä opetukseen, tutkimukseen ja innovaatioon yli 3000 yliopistolle. SAP University Competence Center (SAP UCC) vastaa näiden SAP-ratkaisujen ylläpidosta ja tukemisesta tämän ohjelman puitteissa. Lisäksi SAP UCC tukee luennoitsijoita ja tutkijoita kehittämällä ja hallinnoimalla kattavia opetus- ja tutkimusympäristöjä. SAP UCC tukee voimakkaasti SAP Next Gen -ohjelmaa, jonka avulla yritykset, yhteistyökumppanit ja yliopistot voivat verkostoitua ja innovoida YK: n tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja: koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen, p. 044 725 0435, marko.ovaskainen@centria.fi ja yliopettaja Janne Peltoniemi p. 040 808 5127, janne.peltoniemi@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: