Centria esitteli TKI-toimintaa DropIn-tapahtumassa Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa

Vierailijat pääsivät tutustumaan uusimpiin tutkimustuloksiin ja teknologiahankintoihin

Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) toteutti kaksipäiväisen DropIn-tapahtuman 6.-7.10.2021. Tapahtuman ensimmäinen päivä oli suunnattu 2. asteen opinto-ohjaajille ja opettajille sekä Centrian opiskelijoille ja opettajille. Toisena päivänä tapahtuma oli suunnattu elinkeinoelämälle. Pääosin tapahtuman osallistujat saapuivat Centrian toiminta-alueelta, mutta vieraita tuli myös eri puolilta Suomea.

Esillä tapahtumassa olivat Centrian tutkimuspainoalat: digitalisaatio, kemia ja biotalous, tuotantoteknologia sekä yrittäjyys ja hyvinvointi. Lisäksi mukana oli Centrian koulutus- ja kehittämispalvelut, jonka esittelypisteeltä vierailijat saivat tietoa koulutuksista, asiantuntija- ja tuotekehityspalveluista sekä tuotannon ja prosessien kehittämispalveluista.


Centrian DropIn tapahtumassa vierailijat saivat tietoa TKI:n monipuolisesta ja -alaisesta toiminnasta. Kuva: Marjut Koskela.

Tutkimuspainoalueiden esittelypisteillä tuotiin esille hankkeiden kautta henkilökunnan osaamista ja viimeisimpiä tutkimustuloksia. Vierailijat pääsivät tutustumaan 24 esittelypisteellä mm. tietoliikenneratkaisuihin, tietoturvaan, droneihin, teollisuus-, mobiili- ja yhteistyörobotteihin, hyvinvointiteknologiaan, virtuaalitodellisuusratkaisuihin, tekoälyn sovellutuksiin, pelialaan, älykkään maatalouden teknologian sovellutuksiin, arvoaineiden talteenottoon biomassasta, muovi- ja komposiittimateriaalien valmistukseen, biokaasutuotantoon sekä kiertotalousratkaisuihin.

Keskiviikkona 6.10.2021 vierailijoita oli noin 140, joista suurin osa oli Centrian opiskelijoita ja opettajia. Opinto-ohjaajia ja 2. asteen opettajia tapahtumassa kävi parikymmentä. Annettujen palautteiden pohjalta vierailijoilla oli ennen vierailua jonkintasoinen käsitys TKI-toiminnasta ja he kertoivat saaneensa tapahtumasta melko paljon uutta tietoa ja kokivat esittelypisteiden sisällöt mielenkiintoisiksi. Palautteiden perusteella Centrian TKI-tapahtuma vastasi ennakko-odotuksiin hyvin.

- DropIn-tapahtumassa opiskelijat ja opettajat pääsevät tutustumaan Centrian laajaan ja kattavaan TKI-toimintaan ja tutkimusympäristöihin. Opiskelijoille tämä on loistava mahdollisuus saada tietoa uusista innovaatioista ja eri alojen kehitystrendeistä sekä löytää esimerkiksi opinnäytetyöaiheita tai harjoittelupaikkoja, toteaa Centrian johtaja (opetus) Jennie Elfving.


DropIn-tapahtumassa vierailijat saivat tietoa Centrian monipuolisesta TKI-toiminnasta. Kuva: Heli Salmela. 


Torstaina DropInissa kävi vierailemassa elinkeinoelämän edustajia noin 60 henkilöä ja näin ollen koko tapahtuman kokonaiskävijämääräksi muodostui yli 200. Kysyttäessä DropIn-tapahtumasta kävijöiden vastaukset olivat myönteisiä ja he olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin sekä siihen, että olivat päässeet verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa.

Nämä olivat onnistuneet DropIn-päivät. Saimme kiitettävästi mukaan opiskelijoitamme sekä alueen toisen asteen opettajia. Lisäksi yrityspäivänä saimme kymmeniä yrityksiä tutustumaan TKI-toimintamme tuloksiin. Mikä oli mukavinta, niin palaute sisällöstä oli positiivinen, ja vierailijat tuntuivat saaneen kuvan toiminnastamme, summaa Centrian johtaja (TKI) Marko Forsell tapahtuman jälkeen.

 
Virtuaalitodellisuuden ratkaisut kiinnostivat kävijöitä. Kuva: Heidi Kaartinen.

Pandemian vuoksi tapahtumasta valmisteltiin myös virtuaalinen showroom. Tämä ympäristö on nyt vapaasti tutustuttavissa. Showroomissa voi omassa tahdissaan käydä tutustumassa DropIn -tapahtumassa esillä olleisiin esittelypisteisiin ja moneen muuhun Centrian TKI-toiminnassa käsillä olevaan aiheeseen.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia, voi ne ilmaiseksi tehdä osoitteessa https://events.liveto.io/

DropIn-showroom löytyy osoitteesta: https://virtual.liveto.io/centria-dropin/aula?access_key=avain

Lisätietoja: TKI-asiantuntija Pertti Verronen p. 044 449 2749, pertti.verronen@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: