Centria ja Bet-Ker kumppanuusyhteistyöhön

Centria-ammattikorkeakoulu ja Bet-Ker Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Ylivieskalainen Bet-Ker Oy valmistaa laadukkaita tulenkestäviä materiaaleja ja komponentteja, joiden tuotannossa se hyödyntää uusinta teknologiaa ja 40 vuoden kokemusta. Yrityksen suurin asiakasryhmä ovat teräksenvalmistajat Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Bet-Kerin ja Centrian pitkään jatkunutta yhteistyötä pyritään sopimuksen myötä tiivistämään ja edistämään tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä tarjoamaan opiskelijoille mielenkiintoisia opinnäytetyöaiheita ja työharjoittelupaikkoja. Sopimuksen allekirjoittivat Bet-Kerin toimitusjohtaja Antti Hautamäki ja Centrian TKI-johtaja Jennie Elfving.

Kumppanuusyhteistyö on osa Centrian ja yritysten välistä strategista ja pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyön systemaattisuutta ja toiminnan koordinoimista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on Centrialle uusi yhteistyömuoto ja Bet-Kerin kanssa solmittu sopimus on luonteeltaan ensimmäinen. Centrian TKI-johtaja Jennie Elfving kertoo, että myös muiden yhteistyöyritysten kanssa ollaan neuvottelemassa kumppanuussopimuksista.
- Haluamme löytää alueelta yrityksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön Centrian kanssa. Molemminpuolinen hyöty ja resurssien täydentävyys ovat tässä tärkeitä tekijöitä, summaa Elfving.

Yksi Centrian vahvuuksista on poikkeuksellisen tiivis yhteistyö alueen elinkeino- ja työelämän kanssa. Uusi kumppanuusmalli mahdollistaa aiempaakin monipuolisemman ja tiiviimmän yhteistyön.
- Centria on tärkeä voimavara alueellamme, toteaa Bet-Kerin toimitusjohtaja Antti Hautamäki.
- Haluamme kehittää omia toimintojamme, ja Centria tarjoaa laaja-alaista osaamista tueksemme.

 

 

Lisätietoja: TKI-johtaja Jennie Elfving, p. 040 090 3929, jennie.elfving@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: