Centria valtakunnan ykkösenä valmistuvien opiskelijoiden palautteissa

 

Centria-ammattikorkeakoulu menestyi erinomaisesti valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa. Kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta, ja sen tulokset on julkaistu Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen -tietokannassa. Raportti sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksista vuodelta 2017. Centria-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastasi 467 valmistuneesta 397 opiskelijaa, ja vastausprosentti oli 80,5.

Koulutusta arvioidaan kyselyssä asteikolla 1-7. Centria-ammattikorkeakoulu sijoittui kokonaisarvioinnissa 23 ammattikorkeakoulun joukossa jaetulle ykkössijalle yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa keskiarvolla 5,3. Arviot kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta vaihtelivat 5,3 ja 4,8 välillä.

Valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä on 13 eri osa-aluetta, ja kussakin kymmenisen kysymystä. Centria-ammattikorkeakoulu oli kaikista ammattikorkeakouluista ykkönen seitsemällä osa-alueella. Kysymyskokonaisuudet käsittelevät opintojen sisältöä, opintojen suunnittelua ja ohjausta, opetusta, opiskelua, oppimisympäristöjä, opiskelun tukipalveluja, palautetta ja arviointia, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja kieliopintoja, työelämäyhteyksiä, työelämäneuvontaa, harjoittelua, opinnäytetyötä sekä opiskelutyytyväisyyttä. Kysymyksistä 28 vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat antoivat yksittäisistä kysymyksistä korkeimmat arviot siitä, että harjoittelu vahvisti heidän osaamistaan (6,0), opitut asiat ovat tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä (5,9), opinnäytetyö vahvisti heidän osaamistaan (5,9), opinnäytetyössä sai soveltaa korkeakoulussa opittua käytäntöön (5,9), yhdessä työskentelyä oli riittävästi vahvistamaan ryhmätyötaitoja (5,9), yhteistyö opettajien kanssa oli luontevaa (5,8), opintopisteitä kertyi sopivasti käytettyyn työmäärään nähden (5,8), korkeakoulussa oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla (5,8), kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimista (5,8), ja että opiskelijat tukivat toisiaan ja yrittivät auttaa, kun siihen oli tarvetta (5,8).

Centria-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki on erityisen tyytyväinen siihen, että näin hyvä palaute on tullut juuri opiskelijoilta.
- Ammattikorkeakoulujen tehtävä kohdistuu selkeimmin juuri opiskelijoihin ja nyt annettu palaute kertoo siitä, että olemme tehtävässämme onnistuneet, kiittelee Ristimäki.
- Palautekyselyssä saamamme parhaat opiskelija-arviot liittyvät siihen, että meillä Centriassa opettajilla on mahdollisuus tuntea opiskelijansa ja opiskelijoilla vastaavasti on luonteva mahdollisuus opettajien ja muun henkilöstön kohtaamiseen.

Centria-ammattikorkeakoulu tiedustelee kyselyssä lisäksi myös valmistuvan opiskelijan työmarkkinatilannetta sekä työn sijaintia. Kyselyyn vastanneista 64 % oli työllisiä valmistumishetkellä, ja 71 % ilmoitti työnsä sijaitsevan Centrian toiminta-alueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoja: Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, p. 044 725 0310, kari.ristimaki@centria.fi sekä opintoasiainpäällikkö Mari Emmes, p. 044 725 0040, mari.emmes@centria.fi 

Tilastot:  Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx


   
Seuraa meitä somessa: