Centrialla uusi strategia 2018-2022


Rehtori Kari Ristimäki esittelemässä uutta strategiaa Centrian henkilöstölle.

Centrian hallitus hyväksyi ammattikorkeakoululle uuden strategian kuluneena kesänä. Tarve uudelle strategialle syntyi korkeakoulukentän muutostrendeistä sekä Centrian sisäisestä halusta kehittää toimintaansa vastaamaan koulutuksen ja työelämän muutosta. Strategiaprosessin eri vaiheisiin osallistuvat Centrian koko henkilöstö sekä Opetus- ja kultturiministeriön, elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia.

Uudessa strategiassa halutaan aiempaa voimakkaammin nostaa esiin ammattikorkeakoulun koko yhteisön, eli opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien roolia Centrian ja oppimisen taustalla. Yhteisöllisyyden ohella uudet monipuoliset oppimisratkaisut sekä hanke- ja työelämäyhteistyö nousevat tavoitetiloiksi, jotka Centria strategiakautensa aikana haluaa saavuttaa.

Jotta strategian tavoitteet saavutetaan, Centria panostaa kohtaamisten mahdollistamiseen kaikessa toiminnassaan sekä vahvistaa edelleen asemaansa kansainvälisenä korkeakouluna. Erityisenä keinona strategian toimeenpanossa on Centrian henkilöstön rooli. Henkilöstön hyvinvointi onkin valittu päätavoitteeksi, jonka kautta Centria toteuttaa strategiaansa ja haluaa menestyä.

Strategian keskeinen tavoite on Centria-kokemuksen, englanniksi Centria Experience, tuottaminen.

- Haluan kutsua kaikki kokemaan ja tuottamaan uudenlaisen, dynaamisen, joustavan, avoimen ja yhteisöllisen Centrian, kertoo rehtori Kari Ristimäki.

Strategia 2018-2022

 

Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, p. 044 725 0310


   
Seuraa meitä somessa: