Centrian digitalisaatiohankkeissa kehitetään uusia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin


Centria-ammattikorkeakoulussa on käynnissä kolme digitalisaatiohanketta, joissa kehitetään uusia digitaalisen tiedonkeräämisen ja -siirron ratkaisuja. Toiminnan lähtökohtana ovat elinkeino- ja työelämän tarpeet. 
 

Uusia mittausmenetelmiä miehittämättömien
ilma-alusten avulla

Droneilla eli miehittämättömillä ilma-aluksilla on useita eri käyttökohteita, joista tunnetuimpia esimerkkejä ovat ehkä ilmakuvaus ja sotilastiedustelu. IMAGE 5G –hankkeen tavoitteena on dronien avulla kehittää uusia älykkäitä mittausmenetelmiä ja selvittää niiden käyttömahdollisuuksia ja tarpeita.

Kaksivuotisessa hankkeessa pääpainoalueina ovat Big Datan kerääminen, 3D-testausmenetelmien kehittäminen, analysointi ja visualisointi mobiiliverkoissa sekä IoT-alustojen integrointi droneihin. Uutena ulottuvuutena 3D-mittausmenetelmissä on elevaation vaikutus radioympäristöön. Big Data on yhteisnimitys valtaisille datamäärille, joihin ei voida soveltaa perinteisiä tiedonhallintatapoja. IMAGE 5G -hankkeessa Big Datan kerääminen koostuu pääasiassa RF-mittauksista (radioaallot) sekä teollisuusympäristö-, ilmanlaatu- ja häiriömittauksista.
 

CORNET –hanke edistää kriittisen viestinnän toimivuutta

CORNET-hanke tutkii uusia kriittisen viestinnän toteutustapoja. Hankkeessa etsitään kustannustehokkaampia tietoliikenneratkaisuja viranomaisverkkojen ja –käyttäjien tarpeisiin (mm. sairaalat ja hätäkeskukset), verkkoliikenteen priorisointiin sekä tietoturvallisuuteen hyödyntämällä kaupallisia viestintäverkkoja ja jokapäiväisiä viestintävälineitä.

Kaksivuotista hanketta koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications –tutkimusyksikkö ja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi mukana on viisi muuta tutkimusorganisaatiota ja kuusi yrityspartneria. Hankkeessa luodaan testiympäristö, jossa voidaan tutkia kriittisen viestinnän toimivuutta erilaisissa kriisitilanteissa. Testiympäristössä järjestetään toistuvasti julkisia demonstraatioita. Hankkeella edistetään tietoliikennealan toimijoiden yhteistyötä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Centria-ammattikorkeakoulu mukana
kehittämässä 5G-verkkoa
 

5G-verkon uskotaan mullistavan nykyistä elinkeinoelämää monilla eri aloilla uusien digitaalisten palvelumahdollisuuksien myötä. 5G-verkko ei ole nykyisiin verkkoihin verrattuna pelkästään nopeampi, vaan myös luotettavampi ja turvallisempi.

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana 5GTN+ -hankkeessa, jossa kehittyvän 5G-testiverkon avulla kehitetään ja tutkitaan tulevaisuuden digitaalisia palveluita. 

Hankkeeseen on otettu mukaan toimijoita ja yrityksiä eri aloilta, jotta tutkimus vastaisi mahdollisimman hyvin yritysmaailman tarpeisiin. Tutkimusmenetelminä toimivat käytännön kokeet, demonstraatiot ja pilotit. Tavoitteena on kehittää 5G-verkko suurten toimijoiden, kuten esimerkiksi terveydenhuollon, teollisuuden, media- ja viihdealan sekä pelastus- ja turvallisuusalan käyttöön.

5GTN+ -hanke toimii edelläkävijänä ja yhtenä mahdollisena testialustana Euroopan laajuisille 5G PPP -projekteille.

 

Lisätietoja IMAGE 5G -hankkeesta:
TKI-päällikkö Marjo Heikkilä p. 044 4492507, marjo.heikkila@centria.fi
Projektipäällikkö Marjut Koskela p. 040 729 9937, marjut.koskela@centria.fi 

Lisätietoja Cornet- ja 5GTN+ -hankkeista:
TKI-päällikkö Marjo Heikkilä p. 044 449 2507, marjo.heikkila@centria.fi
 

Tekes on päärahoittajana näissä Centria-ammattikorkeakoulun digitalisaatiohankkeissa.   
Seuraa meitä somessa: