Centrian EMC-testauspalvelu tutuksi 

Suojattu huone mahdollistaa emissiotestien häiriöttömän toteutuksen. 

Centria-ammattikorkeakoulun EMC-laboratoriossa emissiotestit tehdään radiokaiuttomassa huoneessa. Samaan aikaan voidaan suorittaa avoimen tilan immuniteettitestejä, kun käytössä on suojattu huone. 

Suojatussa huoneessa suoritettavien immuniteettitestien aiheuttamat mahdolliset häiriöt pysyvät suojatun huoneen sisäpuolella ja näin samanaikaiset emissiomittaukset sujuvat laatustandardien mukaisesti. Tuotteille tehdään emissiomittauksia, jotta voidaan varmistua, etteivät testattavan laitteen emissiot (mm. säteily) häiritse muita samassa käyttöympäristössä olevia laitteita. Immuniteettitesteissä laite puolestaan altistetaan sen tulevalle käyttöympäristölle ja testit altistavat esimerkiksi sähköverkossa oleville häiriölle kuten kytkinvärinöille, salamaniskuille tai elektrostaattisen sähkön purkauksille.  

Centrian suojattu huone sijaitsee Vierimaantien kampuksen laboratoriotiloissa Ylivieskassa. Kuva: Marika Hautala. 


Suojattu huone on tärkeä ssä osassa Centrian EMC-testauspalvelun asiakastoteutuksia ja mahdollistaa asiakkaiden jouhevamman palvelun. Kymmenien vuosien taustan omaava laboratorio ja sen osaava henkilöstö suorittavat standardien mukaisia EMC-testauksia palvellen koko Suomen alueella yrityksiä, jotka kehittävät ja valmistavat sähköllä toimivia laitteita. Centrian EMC-palvelun asiantuntijat huolehtivat laitteiden luotettavasta EMC-testauksesta, jotta asiakas voi varmistua laitteensa häiriöiden siedosta ja häiriöpäästöistä sekä näin taata laitteensa vaatimuksenmukaisuuden. Laboratoriossamme on käytössä ajanmukainen ja säännöllisesti kalibroitu testauskalusto. 

Tuemme yrityksiä myös testauksien määrittelyssä ja pyrimme jakamaan ymmärrystä EMC-testauksista. Jos koet, että sinulla on testaustarpeita, asiakkaasi vaatii laitteesi testaamista tai valmistajan vakuutuksen antaminen häiriöiden osalta mietityttää ole ihmeessä yhteydessä asiantuntijaamme.   Jo vuodesta 2001 Centriassa työskennellyt kehitysinsinööri Tapio Kunelius käyttämässä ESD-laitetta, jolla luodaan staattisen sähkön purkauksia. Kuva: Marika Hautala. 

Jo vuodesta 2001 Centriassa työskennellyt kehitysinsinööri Tapio Kunelius käyttämässä ESD-laitetta, jolla luodaan staattisen sähkön purkauksia. Kuva: Marika Hautala 

Komponenttipulan takia asiakkaat ovat käyttäneet nyt testauspalvelujamme entistä ahkerammin. Toimitukset joillekin varaosille ja komponenteille ovat siirtyneet joissakin tapauksissa pitkälle tulevaisuuteen materiaalien saatavuushaasteiden takia. Centriassa on mahdollista testata uusia laitekokoonpanoja, joiden alkuperäisiä komponentteja on korvattu paremmin saatavilla olevilla komponenteilla.


Lisätietoja:  

kehitysinsinööri Tapio Kunelius, tapio.kunelius@centria.fi 

TKI-asiantuntija Joni Heikkilä, joni.heikkilä@centria.fi

palvelupäällikkö Jani Rättyä, jani.rattyä@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: