Centrian lehtori Aki Suokko pokkasi Vuoden tiedekirja -palkinnon

VUODEN TIEDEKIRJA –PALKINTO AKI SUOKOLLE JA RAULI PARTASELLE

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Aki Suokolle ja Rauli Partaselle teoksesta Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Filosofian tohtori, diplomi-insinööri Aki Suokko toimii Centria-ammattikorkeakoulussa energiatekniikan lehtorina.

Palkintolautakunnan perusteissa kirjaa kuvaillaan analyyttiseksi, huolellisesti argumentoivaksi ja realistiseksi, mutta myös innovatiiviseksi ja innostavaksi esitykseksi planeettamme isoimmista haasteista. Aki Suokko toteaa palkinnon ja sen perusteluissa saadun tunnustuksen merkitsevän todella paljon.

- Suomessa julkaistaan paljon korkeatasoista kirjallisuutta ja tämä palkinto on yksi arvostetuimmista tietokirjapalkinnoista. Palkinnon myöntämiskriteerit ovat avoimia kaikille ja palkinnon takana on useasta tutkimuksen saralla meritoituneesta henkilöstä koostuva raati, mitkä kaikki ovat hyvän ja arvostettavan kirjallisuuspalkinnon tunnusmerkkejä.

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Suokon mukaan idea nyt palkitusta kirjasta kypsyi vuonna 2014.

- Kiinnostuin kansantalouden toiminnasta vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Työskennellessäni uusiutuvan energian tutkimus- ja kehitystyössä havahduin siihen, että moderni hyvinvointivaltio ja sen hyvinvoiva keskiluokka on syntynyt fossiilisten polttoaineiden varassa ja niiden korvaaminen muilla vaihtoehdoilla sisältää ongelmia, joista ei vielä silloin käyty juuri lainkaan julkista keskustelua, Suokko toteaa ja kertoo matkan varrella tutustuneensa tietokirjailija Rauli Partaseen, joka oli jo kirjoittanut kirjan Suomi öljyn jälkeen.

- Houkuttelin Raulin mukaan kirjoitustyöhön ja meidän kirjoittajaprofiilimme täydensivätkin hyvin toisiaan, mikä näkyy myös tämän palkinnon perusteluissa.

Centria-ammattikorkeakoulussa Suokko toimii energiatekniikan lehtorina, ja toteaa kirjan sisältöineen heijastuvan väistämättä myös opetustyöhön.

- Monet kestävään kehitykseen liittyvät asiat istuvat varsin luontevasti osaksi energiatekniikan opintoja. Kirja on myös kaikkien opiskelijoidemme tentittävissä ja löytyy SoleOpsista nimellä Energia ja yhteiskunta (3 op), Suokko vinkkaa.

Suokko ja Partanen hioivat kirjansa käsikirjoituksen loppuun Facebookin Messenger-toimintoa käyttäen.

- Kirjoittaminen oli lopulta yllättävän pieni osa kirjan tekemisessä. Paljon suurempi osa ajasta kului kirjan tausta-aineistoon perehtymiseen. Tämä kirja syntyi pitkälti iltaisin tapahtuvan lukuharrastuksen tuloksena.

Kaksikko on parhaillaan toimittamassa kirjaa englanniksi ja sen käsikirjoitus onkin jo lähes valmis. - Yritämme hyödyntää tätä palkintoa kansainvälisen kustantamon kiinnostuksen herättämisessä, Suokko paljastaa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. Vuoden tiedekirjan kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, kertoa tutkimuksen tuloksista ymmärrettävällä tavalla ja antaa lukijalle mahdollisuus tarkistaa kirjoittajan väitteet ja johtopäätökset.

Lisätietoja: Lehtori Aki Suokko, p. 040 729 9958, aki.suokko@centria.fi

 

PALKINTOLAUTAKUNNAN PERUSTELUT

Aki Suokko ja Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY 2017). Vuoden tiedekirja 2017

Energian aika on analyyttinen, huolellisesti argumentoiva ja realistinen mutta myös innovatiivinen ja innostava esitys planeettamme isoimmista haasteista. Yhteiskunta joutuu tekemään vaikeita valintoja ja kompromisseja niin sanottujen viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ainoa kestävä peruste on monipuolinen tutkittu tieto. Teokseen on koottu suuri määrä tätä tietoa ymmärrettävään muotoon. Asian tärkeyttä ja ajankohtaisuutta ei voi korostaa liikaa.

Aki Suokko ja Rauli Partanen osoittavat tinkimättömästi, mitä vallitseva käsitys talouskasvun pakosta merkitsee energiankulutukselle ja -tuotannolle. Kun hyvinvointia tavoitellaan lähinnä talouskasvun kautta, myös ympäristöhaitat lisääntyvät tuhoisasti. Hyvinvointi ei kuitenkaan edellytä energiankulutuksen kasvua, ja tavoitteeksi tulisikin asettaa eettisesti ja ympäristöllisesti kestävä hyvinvoinnin lisääminen ja oikeudenmukaisuus.

Kirjan alaotsikossa mainitut talouskasvu, hyvinvointi ja ilmastonmuutos ovat riippuvaisia toisistaan, mutta pääotsikko korostaa energian saannin ja tuotantotavan ratkaisevaa roolia. Fossiilisten polttoaineiden haitat tiedostetaan yleisesti, mutta teos avaa oivallisesti myös vaihtoehtojen huomattavia ongelmia. Kirjoittajat peräänkuuluttavat laskutaitoa vaihtoehtoja punnittaessa eivätkä puolla mitään tiettyä teknologiaa. He päätyvät kuitenkin väittämään, että ”ydinvoimalla on numeroiden valossa oltava valtava rooli ihmiskunnan energiatulevaisuudessa tällä vuosisadalla”.

Suomen hallitus korostaa uusiutuvaa energiaa, etenkin biotaloutta, mutta hataralta tietopohjalta. Jokaisen poliitikon ja päättäjän olisikin syytä lukea Suokon ja Partasen kirja. Se panee ajattelemaan isoja asioita mutta myös tarjoaa ajattelulle tutkittuun tietoon perustuvia aineksia.

Vuoden 2017 palkintoraatiin kuuluivat dosentti Markku Ihonen, dosentti Tuija Parvikko ja emerituskansleri Kari Raivio. Raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon.

 

 


   
Seuraa meitä somessa: