Centrian mentaalivalmennus työelämässä on kaivattu uutuus alueellamme

Centria koulutuspalvelujen järjestämä, päättymässä oleva Mentaalivalmennuksen täydennyskoulutus on alueella aivan uusi avaus ja mitä suurimmassa määrin ajan hermolla. Maailma muuttuu. Uusia ammatillisia haasteita ja työnkuvia tulee koko ajan. Asiantuntijaorganisaatioissa työntekijät eivät enää välttämättä ole kapea-alaisen työnkuvan suorittajia, vaan parhaassa tapauksessa jokainen työntekijä hyödyntää osaamistaan itsenäisesti ja tarkastelee jatkuvasti, mitä hyötyä hänen osaamisestaan olisi työnantajalle.

Mentaalivalmennukselle tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän kysyntää. Mentaalivalmennuksessa ihmistä valmennetaan saamaan lisää potentiaalia irti itsestään, ja mentaalivalmennus on henkilökohtaisen kehityksen ja hallinnan prosessi, joka sopii kaikille ja kaikenikäisille. Siinä tähdätään kehon ja mielen rauhoittamiseen ja tasapainoon sekä ajatusmallien muuttamiseen, mikä johtaa yleiseen voimaantumiseen. Avainsanoja ovat lihasrentoutus, mentaalinen rentoutus, minäkuvan työstäminen ja ajatusmallien säätäminen. Mentaalivalmentaja ohjaa asiakasta muotoilemaan päämääriä ja saavuttamaan ne. Asiakkaan potentiaalin käyttöönotto on keskiössä.
Centria järjestää alueen työelämän tarpeisiin koulutusta. Mentaalivalmentajan koulutuksissa suomen ja ruotsin kielellä osallistujina on ollut esimerkiksi opettajia, fysioterapeutteja, personal trainereita, hyvinvointialan yrittäjiä ja osa osallistujista on opiskellut aihetta vapaa-ajallaan. Alueen toimijat ovat tuotteistaneet mentaalivalmentajan koulutuksessa oppimaansa uusiksi palveluiksi asiakkailleen ja tällä tavalla tuovat osaamistaan kaikkien saataville. Koulutuksen osallistujat voivat hyödyntää oppimaansa sekä työssään että vapaa-ajalla.

 

Case M3V Center

"Mentaalivalmennus koulutus on vahvistanut näkemystäni siitä, että ihmisen mielellä on hyvin kantava ja vahva voima. Mentaalivalmennus koulutus antoi hyviä työvälineitä minulle auttaa ihmisiä löytämään ja vahvistamaan itsessään jo mahdollisesti olemassa olevia keinoja, joilla hän voi kohdistaa elämäänsä haluamaansa suuntaan.

M3 Valmennus Oy:n päävalmentaja Maria Finellin ote valmennustyössä on hyvin samankaltainen ja siksi päätimme kokeilla sovittaa mentaalivalmennuksen työkaluja hänen jo suunnittelemaansa, kokonaisvaltaiseen hyvinvointivalmennukseen. Näin halusimme korostaa entisestään osallistujien omien, olemassa olevien voimavarojen käyttöön ottoa elämäntaparemontin alkumetreillä."


Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, kirsi.vuotila@centria.fi, p. 040 632 4341


   
Seuraa meitä somessa: