Centrian murtolujuusmittaus mursi airoja ja ennakko-odotuksia

Airotestaus Centria

 

Centria-ammattikorkeakoulun tuotekehityspalvelut testasivat teollisesti tehtyjen airojen kestävyyttä. Murtolujuusmittauksella haluttiin selvittää myös airojen laatueroja ja niiden syitä. Testitulokset julkaistiin Metsästys ja kalastus -lehdessä (07/2017).

Centria-ammattikorkeakoulun tuotekehityspalvelut suorittavat monipuolisia tuotteiden ja prototyyppien testaukseen ja mittaukseen liittyviä toimeksiantoja, jotka antavat tietoja muun muassa tuotekehitykseen tai vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Tuotekehityspalveluihin kuuluvat myös erilaiset tarvekartoitukset, teknologiaselvitykset, esiselvitykset ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvät tutkimuspalvelut.

Airojen testaus mursi ennakko-odotuksia, sillä järviairot osoittautuivat meriairoja kestävämmiksi. Järviairot kestivät paremmin taivutusta, eikä hankaimen vaatima reikäkään heikentänyt testissä airon lujuutta. Yllättäen myös massiivipuu osoittautui liimapuuta vahvemmaksi materiaaliksi. Parhaiten testissä sijoittuneen airon vei voittoon hyvin tiheäsyinen puu.


Lisätietoja Centrian tuotekehityspalveluista
palvelupäällikkö Jani Rättyä, jani.rattya@centria.fi, p. 044 449 2577


   
Seuraa meitä somessa: