Centrian perusrahoitus kasvaa

Korkeakoulusektorille tehdyistä mittavista rahoitusleikkauksista huolimatta Centria-ammattikorkeakoulun vuoden 2017 perusrahoitus kasvaa nykyisestä vuoden 2016 perusrahoituksen tasosta. Ammattikorkeakoululain tuloksiin perustuvassa rahoitusmittareissa Centria on pärjännyt ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa hyvin. Myös tehdyt strategiset ratkaisut vakuuttivat OKM:n ja Centria nyt noiden yhteisvaikutuksena kykeni nostamaan merkittävästi omaa perusrahoitusosuuttaan. Lopulliset summat tarkentuvat valtion budjetin valmistuttua.

Ammattikorkeakoulut käyvät parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuskautta 2017-2020 koskevia tavoitesopimusneuvotteluita. Centria-ammattikorkeakoulun osalta neuvottelut on käyty 20.10.2016. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. strategiarahoitusta, jota OKM uudessa rahoitusmallissa jakaa ja voi myöntää ammattikorkeakouluille näiden strategioiden toteuttamiseksi. Strategiarahassa otetaan huomioon rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, osaamiskeskittymien synnyttäminen, ympärivuotisen opiskelun kehittäminen, toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymisen sujuvoittaminen, sekä valmistumisen nopeuttaminen. 

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tekemä päätös opetustarjonnan monipuolistamisesta Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa tyydytti OKM:tä. Centrian hallitus päätti, että vuodesta 2018 alkaen Centria järjestää nuorten ja aikuisten koulutusta päivätoteutuksina Kokkolassa sekä monimuotoisena Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Lisäksi Centrian hallituksen päätös tukee Ylivieskan TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota siten, että Centriassa järjestetään sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta ainoastaan Ylivieskassa ja valitun strategian mukaisesti monimuotototeutuksena. Päätösten seurauksena opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Centrian kehittämistoimintaa merkittävästi strategiarahoituksen muodossa. Kasvavan perusrahoituksen turvin Centria pystyy kehittämään kaikkia kampuksiaan elinvoimaisiksi aluetta palveleviksi osaamiskeskittymiksi ja monimuotoisuutta hyödyntäviksi nuorten ja aikuisten oppimisympäristöiksi.

Centrian rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki kuvaa neuvottelutulosta tyydyttäväksi.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja, rehtori Kari Ristimäki, p. 044 725 0310


   
Seuraa meitä somessa: