Centrian täydennyskoulutus maahanmuuttajille edustaa uudenlaista koulutusmuotoa

Ensimmäiset opiskelijat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutuksesta ovat valmistuneet 3.7.2017 Kokkolassa. Koulutusmuoto on uusi ja ainoa laatuaan myös valtakunnallisella tasolla. Se toteutettiin yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja TE-palveluiden kanssa työvoimakoulutuksena.

Koulutus syntyi vastaamaan haasteisiin, joita korkeasti koulutetut maahanmuuttajat kohtaavat yrittäessään työllistyä. Koulutetut henkilöt ovat Suomen elinkeinoelämälle valtava potentiaali ja täydennyskoulutuksen tehtävänä on helpottaa heidän integroitumistaan. Usean maahanmuuttajan kohdalla uuden korkeakoulututkinnon suorittaminen Suomessa on tarpeetonta – noin vuoden kestävä täydennyskoulutus palvelee tarkoitusta nopeammin ja joustavammin.

Kokemukset koulutuksesta ovat olleet hyviä. Useat opiskelijat ovat löytänyt työ- tai harjoittelupaikan tai hakeutuneet jatkokoulutukseen. Kielitaidon paraneminen, työnhakuasiakirjojen työstäminen ja yhteyksien luominen yritysten kanssa ovat tarjonneet opiskelijoille suuren avun työnhakuun. Koulutuksessa on vapaasti valittavia opintoja suomen kielen ja viestinnän, tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan aihealueilta. Koulutus sisältää myös työharjoittelujakson.

Temesgen Biresaw muutti koulutuksen takia Kokkolaan. Hän on suorittanut B.Sc in Mechanical Engineering –tutkinnon Etiopiassa ja M.Sc in Economics and business administration –tutkinnon Vaasan yliopistossa. Temesgen täydensi osaamistaan ja paransi suomen kielen taitoaan Centrian täydennyskoulutuksessa. Hän pääsi työharjoitteluun ja sitä kautta määräaikaiseen työsuhteeseen OSTP Finland Oy Ab Pietarsaaren tehtaalle. HR Manager Ulla Kauppi on ollut tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön ja Temesgenin osaamiseen. Myös työvoimakoulutusten työharjoittelujakson kautta tapahtuva rekrytointi saa Kaupilta hyvää palautetta. Työharjoittelujakso on molemminpuolinen mahdollisuus kokeilla yhteistyötä ja solmia tämän jälkeen työsuhde.

Centria-ammattikorkeakoululla alkaa uusi ryhmä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 25.9.2017. Haku tapahtuu TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta.


Lisätietoja: koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, Kirsi.vuotila@centria.fi, p. 040 632 4341

 


   
Seuraa meitä somessa: