Centrian varainhankinta hyvässä loppukirissä

Centrian varainhankinnan lahjoitustilaisuudessa 17. joulukuuta lahjakirjoja allekirjoittamassa toimitusjohtajat vas. Toni Krankkala (NIHAK ry), Kari Ristimäki (Centria), Olavi Soinio (Vestia Oy) ja Risto Bergbacka (Vesikolmio Oy). Kuva: Janne Heikkilä

Centria-ammattikorkeakoulu on saanut mittavia lahjoituksia varainhankintakampanjansa loppumetreillä. Kokkolan Energia, Viria, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat Vestia ja Vesikolmio ovat julkistaneet lahjoituksensa Centrialle. Lisäksi ammattikorkeakoulu sai lahjoituksen Liikesivistysrahastolta.

Varainhankintakampanjan lähestyessä loppuaan Centria katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Erityisen tyytyväisiä Centriassa ollaan siitä, että varainhankintaan suhtaudutaan positiivisesti ammattikorkeakoulun koko toiminta-alueella. Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki on mielissään siitä, että koulutusmyönteiset elinkeinoelämän toimijat haluavat tukea Centriaa taloudellisesti.

- Taloudellinen tuki ja sen suoma huomio kannustavat ja velvoittavat, mutta myös luovat edellytyksiä jatkaa Centrian koulutusvastuun kehittämistä yhteiseksi hyväksi koko toiminta-alueella, Kari Ristimäki summaa.

Alueellisen kehittämisorganisaation NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkalan mukaan päätös lähteä tukemaan Centriaa on tärkeä tahdonilmaisu:

- Seutukunta haluaa olla mukana vahvistamassa Centrian alueellista vaikuttavuutta. Teollistuneen maaseudun yrityksissä on tarvetta ammattitaitoiselle työvoimalle, jonka saanti uhkaa muodostua tulevaisuudessa kasvun rajoitteeksi. Alue tarvitsee vahvan ammattikorkeakoulun, josta yritykset saavat koulutettua työvoimaa läheltä. Toivomme, että yhteisten hankkeiden myötä voimme jatkossa tehdä vieläkin tiiviimpää yhteistyötä ja uusia avauksia koko alueen eduksi.

- Centria-ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monialaista, ja se vastaa hyvin Kalajokilaakson työelämän tarpeisiin. Vesikolmio Oy:n juhliessa 50-vuotista taivaltaan, haluamme tukea alueella korkeakoulutasoista koulutusta tarjoavaa Centriaa 10 000 euron lahjoituksella, Kalajokilaakson alueella toimivan vesiyhtiön, Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka perustelee lahjoitusta.

Jätehuoltoyhtiö Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio pitää tärkeänä, että alueen monipuolinen koulutustarjonta säilyy:

- Vestia on yhtiönä ollut aina erittäin koulutusmyönteinen ja koemmekin tärkeänä, että lähialueellamme ammatillinen koulutustarjonta säilyy elinvoimaisena. Centrialle tehdyllä lahjoituksella voimme osaltamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä.

- Virian toimialoilla, kuten tietoturva- ja turvapalveluissa sekä ohjelmistokehityksessä tekninen kehitys harppoo eteenpäin ja edellyttää henkilöstöltä sekä hyvää pohjakoulutusta että jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Siksi haluamme olla tukemassa laadukkaan koulutuksen järjestämistä. Toimimme 21 paikkakunnalla ja meille on tärkeää, että koulutusta on saatavissa eri puolilla Suomea. Olemme tänä syksynä tiivistäneet yhteistyötämme ammattikorkeakoulujen kanssa, sillä yritysmaailman ja oppilaitosten yhteistyössä molemmat voittavat, sanoo Viria Security Oyj:n toimitusjohtaja Marko Järvinen

Kuvassa vas. Hannu Leppälä, Hannele Teir, Toni Krankkala, Kari Ristimäki, Risto Bergbacka, Olavi Soinio ja Jani Rättyä. 


Tiedote päivitetty 18.12.2018.

Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, p. 044 725 0310


   
Seuraa meitä somessa: