Digityöpajoja opetushenkilöstölle


MODO-hankkeessa järjestetään opetushenkilöstölle digityöpajoja erilaisia digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

MODO (Modulaarinen, Digitaalinen ja älykäs Oppimisympäristö) -hanke on aloittanut toimintansa 1.1.2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä 2. että korkea-asteen opetushenkilöstön digitaalisia taitoja, mutta myös 2. asteen opiskelijoiden valmiuksia edetä korkeakouluopintoihin.

Hankkeessa järjestetään opetushenkilöstölle digityöpajoja erilaisia digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Hankkeessa onkin kartoitettu kyselyn avulla opetushenkilöstön tarpeita ja työpajoilla pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin. Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista parin viikon ajan, ja vastauksia saatiin määräajassa lähes 70. Suurimmaksi osaksi vastaajat olivat toisen asteen opetushenkilöstöä ja jonkin verran korkeakoulun opetushenkilöstöä. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että digitaaliset työpajat tulevat tarpeeseen, jotta opettajat pystyvät suunnittelemaan verkko-opinnot mahdollisimman mielenkiintoisiksi. Näin edesautetaan opiskelijoiden motivaatiota ja vähennetään keskeyttämisen uhkaa. Eniten kyselyssä nousivat esiin sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa sekä Googlen työkalut. Hankkeessa toteutetaan myös liiketalouden ja tietotekniikan pilotit 2. asteen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan sekä toisen asteen tutkinnon että ammattikorkeakoulututkinnon.

Hanke kestää 31.8.2023 saakka ja rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY (REACT-EU ESR).
 

Lisätietoja: 

projektipäällikkö Mari Murto, mari.murto@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: