Enkla verktyg för föreningsutveckling


Projektet TALKO Österbotten har skapat enkla verktyg för föreningar med syftet att föreningsverksamheten ska bli smidigare och mer genomtänkt.

För föreningsaktiva kan administrationen upplevas tung eller svår och ofta är det några få personer som drar det största lasset. Detta kan tära på föreningsglädjen. Projektet TALKO Österbotten lanserade under 2021 enkla verktyg för föreningar som syftar till att inspirera och sätta igång en vidareutvecklingsprocess i föreningar för att göra verksamheten smidigare.  Föreningar har inte alltid tid med utvecklingsarbete då den löpande verksamheten tar upp största delen av tiden, men om föreningens administration är genomtänkt får man de facto mer tid för själva verksamheten.

- Föreningens administration är som en ryggrad - fungerar den så löper även det övriga smidigt, vilket också gör föreningen mer attraktiv för nya medlemmar, säger Mona Groop-Sjöholm från Centria Yrkeshögskola.

Projektet, som pågick mellan 2019 och 2021, fokuserade på föreningsutveckling i svenskspråkiga Österbotten. Verktygen hjälper med strukturering och ansvarsfördelning, medlemsrekrytering och -vård, samt med strategi och kommunikation. Materialet som skapades består av arbetsblad, steg för steg anvisningar och instruktionsvideor och allt finns tillgängligt på webbsidan www.talkoosterbotten.fi. Som komplement till webbsidan trycktes även ”Handbok och verktyg för föreningsutveckling”, som finns tillgänglig på en stor del av biblioteken runt om i Österbotten och på hemsidan.

Projektets målgrupp har varit föreningar och förbund i svenska Österbotten och projektet har haft direktkontakt med ungefär 50 föreningar via workshoppar och kurser. I de efterföljande utvärderingarna kommenterade deltagarna bland annat att verktygen var klara, tydliga och lätta att använda, gav många tankeställare, gav en tydlig bild av ansvarsområden och verksamheten och hjälpte att sätta ord på och visualisera olika förbättringsmöjligheter. Projektet har samarbetat med ett stort antal förbund och alla 14 svenskspråkiga kommuner i Österbotten.

Förutom materialet som tagits fram har också ett viktigt påverkansarbete gjorts under projekttiden genom att frågan om föreningars betydelse i samhället och vikten av att föreningar utvecklas regelbundet har lyfts upp. Den frivilliga sektorn har en väldigt viktig funktion i samhället och därför är föreningar värda att satsas på! Ett samhälle utan föreningar skulle vara betydligt fattigare. Föreningar erbjuder bland annat en meningsfull fritid, möjlighet att utöva sin hobby samt utmanar, engagerar och ger gemenskap och glädje. I ett samhälle med ett aktivt och blomstrande föreningsliv finns det möjlighet för invånarna att mötas och skapa nätverk, vilket bidrar till ökat välmående.

TALKO Österbotten var ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia som pågick under tiden 1.3.2019-31.8.2021. Projektet finansierades av Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen. TALKO Österbotten ingick i den transnationella projekthelheten TALKO, vars syfte var att stötta och utveckla den ideella sektorn.


Mer information:

projektledare Mona Groop-Sjöholm tel. 040 621 1887, mona.groop-sjoholm@centria.fi

 Projektledare Malin Winberg och Mona Groop-Sjöholm. Foto: Mathias Nylund.

 

 Handboken. 


   
Seuraa meitä somessa: