Etsimme osaajia suurella sydämellä – kolme työpaikkaa avoinna!

Centria-ammattikorkeakoulu rekrytoi kolme uutta työntekijää touko-kesäkuun aikana.

Haemme opintopsykologia määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2017 – 31.12.2018. Opintopsykologin työn tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä ja mielenterveyttä, tukea opintojen läpäisyä ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistä opintojen viivästymistä ja koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymistä. Työ sisältää opiskelijoiden arviointia oppimisongelmiin ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta, tukitoimien suunnittelua sekä sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi työhön kuuluu yhteisötason edistävää ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Valittavalla hakijalla on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvan painotuksiin osaamisensa ja kiinnostuksensa pohjalta.

Haemme hoitotyön yliopettajaa opetus- ja ohjaustehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2017 alkaen. Pääasiallinen työskentelypaikka on Kokkola Yliopettajan tehtäviin kuuluu hoitotyön opetuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen hyödyntäen läheisesti Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoa julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveys-alan organisaatioihin, yhteistyöoppilaitoksiin sekä kansainvälisiin kumppaneihin. Toimenkuvaan kuuluvat lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä opinnäytetöiden ohjaus. Yliopettaja opettaa ja ohjaa opinnäytetöitä, erityisesti englanninkielisessä hoitotyön koulutusohjelmassa.

Haemme lehtoria (teologiset ja kirkolliset yhteisöpedagogin opinnot) lehtoria opetus- ja ohjaustehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen. Opetus tapahtuu lukuvuonna 2017-2018 Raudaskylän toimipisteessä ja 2018-2019 pääsääntöisesti Centria-ammattikorkeakoulun Kokkolan pääkampuksella. Lehtori opettaa pääasiassa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuteen kuuluvissa teologisissa ja kirkollisissa opinnoissa (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 2 §). Opinnot sisältävät teologiaa ja kirkon kasvatustyön käytännön toimintaa sekä harjoittelua ja muita työelämätehtäviä seurakunnissa, kunnissa, järjestöissä ja lastensuojelutyössä.

Hakuaika työtehtäviin päättyy 9.6.2017 klo 16.00.


   
Seuraa meitä somessa: