Export Expert -hanke kohtauttaa yritykset ja kansainväliset osaajat

Centria-ammattikorkeakoulun Export Expert -hanke on saanut hankerahoituksen ajalle 1.11.2021 - 30.6.2023. Hankkeessa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liityviä työvoiman tarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Tavoitteena on luoda malli kansainvälisten osaajien työllistämiseksi Keski-Pohjanmaan alueen pk-yrityksiin. Hankkeessa pyritään työllistämään erityisesti liiketalouden ja tekniikan alojen opiskelijoita alueen vientiyrityksiin.

Kansainväliset osaajat tarvitsevat työllistyäkseen tutkintokoulutuksen lisäksi erityistoimenpiteitä. He tarvitsevat tukea työelämäyhteyksien ja verkostojen kehittämisessä sekä opastusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä. Kansainvälisten osaajien haasteeksi muodostuu usein myös suomen kielen taito, jota taas alueen työnantajat pitävät tärkeänä, ja jota monien työtehtävien hoito myös edellyttää. Hankkeen tavoitteena on korostaa omaehtoista suomen kielen oppimista ja sen testausta, jotta taitotaso voidaan kommunikoida myös työnantajalle.

Hanke helpottaa Keski-Pohjanmaan alueen pk-yritysten jatkuvaa osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta. Eri tahojen yrityksille tehtyjen kyselyiden mukaan pula osaajista haittaa kasvua. Sisäministeriön vuonna 2021 tekemän tilannekatsauksen mukaan suomalaiset yritykset ovat nimenneet osaajien puutteen merkittäväksi esteeksi kasvulle ja kansainvälistymiselle, ja myös alueella tuotetut selvitykset vahvistavat tätä näkymää. Osaajista on puutetta erityisesti ICT-, teollisuus- ja hoiva-aloilla.

Lisätietoja:

Director (Transnational Education) Francesca Cucinotta, francesca.cucinotta@centria.fi, p. 050 531 3535

 


   
Seuraa meitä somessa: