Haku Centrian erikoistumiskoulutuksiin alkaa 1.4. - lue lisää!

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus (30 op)

 

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Opinnot sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyviä teemoja sekä kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus. Valinnaisissa opinnoissa on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus ja suun terveys.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi– ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin YAMK-tutkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan. Opetus– ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Haku erikoistumiskoulutukseen päättyy 31.5.2017. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 16.6.2017 mennessä. Koulutuksen hinta on 1000 euroa.

Lisätietoja täältä.

 

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus (30 op) yhdistää musiikki- ja hyvinvointialoja

Yhteisömuusikko käyttää musiikkia yhteisöllisenä työkaluna toimiessaan erilaisissa yhteisöissä esimerkiksi hoiva-alalla, palvelutoiminnassa, lapsi- ja nuorisotyössä tai lähiöissä. Asiantuntijuutta syvennetään omasta perinteestä kumpuavalla kansanmusiikilla ja yhteisötaiteen osallistavilla menetelmillä.

Koulutus on kohdennettu musiikin, kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. musiikkipedagogi, kanttori tai sosionomi). Hakija voi olla musiikin ammattilainen tai riittävän musiikillisen osaamisen (perustaso) omaava harrastaja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista työn ohessa.

Erikoistumiskoulutus on ammattikorkeakoulujen uusi koulutusmuoto, joka on luotu tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Koulutus on suunnattu  korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville. Tavoitteena on ammatillisen osaamisen laajentaminen ja erikoistuminen omalla ammattialalla. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista tänä käynnistysvuotena 2017 erityisrahoituksella: opintojen kustannukset ovat siten tänä vuonna aloittavilla opiskelijoilla ainoastaan 900€ (eli 30€/op).

Yhteisömuusikon koulutus käynnistyy tänä vuonna kolmessa ammattikorkeakoulussa: Centria-, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulussa. Opinnot sisältävät myös kaikille yhteisiä osioita ja keskinäistä verkostoitumista. Centrian opintoja profiloivat omasta perinteestä kumpuava kansanmusiikki ja yhteisötaiteen osallistavat menetelmät. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä. Yhteisömuusikko voi toimia esimerkiksi hoivahenkilöstön täydennyskouluttajana tai lähiömuusikkona, työkenttä on monialainen ja verkostoitunut. 

Centriassa koulutukseen valitaan 6 opiskelijaa, ja hakuaika päättyy 21.4.2017. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Valintakokeet järjestetään 4.-5.5.2017 Centrian musiikin tiloissa.

Lisätietoja täältä.


   
Seuraa meitä somessa: