Hankkeessa madalletaan kotoutumisen ja työllistymisen kynnyksiä

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hankkeessa. Hankkeessa pyritään kehittämään ulkomaalaistaustaisten ja työnantajien kohtaamista, sekä löytämään keinoja madaltaa työnantajien kynnystä työllistää ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

- Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden on usein haastavaa löytää harjoittelu- ja työpaikkoja, kertoo hankkeen taustoista projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen.

- Samanaikaisesti Centrian toimialueella on pulaa työvoimasta. Hankkeessa pyrimme löytämään keinoja ja välineitä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ja työnantajien kohtaamiselle, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa. Suunnittelemme myös yhteistyötä rekry-yritysten kanssa.

Jotta työllistyminen olisi sekä ulkomaalaistaustaisen henkilön että työnantajan näkökulmasta helpompaa, opiskelijoiden suomen kielen taitoja kohennetaan lisäämällä vapaaehtoista kielen opiskelua, ja heitä rohkaistaan käyttämään suomea opinnoissa ja arjen asioinnissa.

- Haluamme tarjota ulkomaalaistaustaisille henkilöille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Samalla tuetaan heidän kotoutumistaan ja työllistymisen edistymistä, summaa Marja-Liisa Hiironen.

Marraskuussa 2018 Centriassa opiskeli liki 700 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa.

Yhteishankkeessa ovat mukana Centrian lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kpedu sekä Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen, marja-liisa.hiironen@centria.fi, p. 040 185 3817

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: