Industry Nordic luo luonnontuotteista teollista liiketoimintaa

Centria-ammattikorkeakoulun koordinoima Industry Nordic –hanke on mukana Arctic Award –finaalissa, johon osallistuu hankkeita ja kehittäjiä Pohjoismaiden, Itämeren ja EU:n pohjoisten maiden alueilta. Arctic Awardissa palkitaan hankkeita, jotka keskittyvät arktisen alueen kannalta tärkeisiin aiheisiin. Voittajat julkaistaan 15.11.2017 Interreg Nord –konferenssissa Luulajassa.

Industry Nordic -hanke on osoittanut, että arktisista luonnonraaka-aineista voi aikaansaada teollista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille. Hanke on edistänyt luonnontuotealaa kehittämällä kysyntälähtöisiä tuotekonsepteja pohjoismaisille raaka-aineille. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää esim. elintarvikkeissa, super foodeissa, ravintolisissä, kosmetiikassa ja lääkkeissä.

Tuotteiden jalostaminen luonnon raaka-aineista sisältää usein monia työvaiheita. Teollisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää sekä teknologioiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa että niiden kehittämistä edelleen laboratoriomittakaavasta pilotointien ja testausten kautta teollisuusmittakaavaan.

Koivun mahlaa tuottavan Arctic Birch –yrityksen toimitusjohtaja Kim Finne on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyön Industry Nordic –hankkeen kanssa.

- Hanke on ollut hyvin joustava ja olemme saaneet siltä paljon hyödyllistä tietoa. Tähän mennessä saadut tulokset ovat auttanut meitä ymmärtämään paremmin haasteitamme. Lisäksi olemme onnistuneet laajentamaan kontaktiverkostoamme. Olemme tyytyväisiä, että pääsimme mukaan tähän projektiin ja toivon, että hanke saa jatkua vielä pitkään. Pienten start-up –yritysten, kuten Arctic Birch, voi olla vaikea päästä kansainvälisille markkinoille ilman ulkopuolista apua.       
 

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Favén, p. 044 725 0273, leena.faven@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: