Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa -hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care -menetelmin. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on sisällyttää Green care -menetelmät osaksi SOITEn kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa. 

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointitoimintoja arkeen. 

Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa on ESR-hanke, jossa ovat mukana Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Alueen kunnista hankkeessa ovat mukana Kokkola, Kannus ja Kaustisen seutukunta. Hankkeella on rahoitus ajalle 21.8.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marjut Levoska, marjut.levoska@centria.fi, p. 040 185 7542

Projektityöntekijä Pirkko Kola, pirkko.kola@soite.fi, p. 040 804 3696


   
Seuraa meitä somessa: